Fritidspedagogikens tysta intåg i skolan

Att samverka. Skola och fritidshem. Vad innebär det? Det finns tusen svar på den frågan. Men jag vill gärna tänka på det. Samarbeta och samverka? Vad är skillnaden? Jag tänker mig att samarbete är mer kortsiktigt. Att lyfta ett bord tillsammans. Att vara ute på rast tillsammans. Att vara i samma klassrum med samma eller olika roll kan till och med vara samarbete – inte samverkan, beroende på syftet. Samverkan är för mig ett mer långsiktigt arbete med mål och syften som strävar längre än att flytta en sak eller vara på samma plats just nu.

Fritidspedagogikens tysta intåg i skolan har blivit lite av en pedagogisk segregation. Generellt vill fritidspedagogiken har mer inflytande, makt, plats, utrymme, frihet. Generellt vill skolpedagogiken inte släppa detta. Så ser bilden ut som förmedlas i alla fall. Så, för att glömma vad som vart eller aldrig blev. Hur ska samverkan se ut? Vad är och var syftet med samverkan? Jag upplever det som att det hela tolkats logistiskt, framförallt. Fritids in i skolan. Fritidspedagogen in i klassrummet. Och utifrån ett logistiskt perspektiv så är fritidspedagogiken en förlorare.

Men, jag tänker mig inte samverkan som logistisk utan pedagogisk. Pedagogik och logistik är helt olika saker. Och någonstans försöker vi oss ofta på att lösa pedagogiska problem med logistik.Samverkan i min personliga tolkning av fritidspedagogiken har sin grund i elevernas behov. Fritidspedagogiken har andra infallsvinklar än det traditionella skolpedagogiken om vi ska generalisera. Och däri ligger hela syftet, kan jag tycka, med fritidspedagogiken i skolan. Samverkan utifrån olika kompetens och olika behov. Elevens rätt till sitt sätt att lära.

Jag – Fritidspedagog – har en viktig roll i skolan. För att hjälpa alla elever långsiktigt är jag – Fritidspedagog – nödvändig. Lika viktig och nödvändig som läraren. Vi bär skilda lärandekulturer. Och det är just därför vi ska samverka. Fritidspedagogiken och skolan har all möjlig- het i världen att gifta sig och leva lyckligt i framtiden. Men som i vilket förhållande som helst kan de två inte träta och vidmakt- hålla allt det som fanns innan de två träffades.

Fritidspedagogiken och skolan har barn tillsammans. Massor av barn. Vad är det barnen behöver? Där ligger alla svar till hur samverkan ska se ut.

/Hadar Nordin

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*