No Picture

En kommentar kring behörighetsutredningen

27 oktober, 2011 Micke Andersson 2

Något har gått galet i skolvärlden. Vill man försöka begripa det obegripliga är ett sätt att få rätsida igen att försöka spåra tillbaka till var någonstans på vägen saker och ting gick snett. Som, varför blir inte en yrkeskategori legitimerad när en annan med snarlikt uppdrag och nära nog identisk utbildning blir det? Svaret på den gåtan finns i kapitel elva i SOU 2008:52 fick vi veta.

No Picture

Landsmöte

20 oktober, 2011 Micke Andersson 0

Som bekant höll Folkpartiet sitt landsmöte i Karlstad helgen som gick. Det är nog inte allt för långsökt att anta att skolan var en av de dominerande diskussionspunkterna under sammankomsten. Inte minst då partiet påstår sig brinna särskilt mycket för detta område. Så pass mycket att det rent av riskerar att bli helt övertänt

No Picture

Med fokus på kvaliteten fortsätter vi trycka på för förändring

14 oktober, 2011 Redaktion .se 1

Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig skriver Eva-Lis Sirén.

No Picture

En legitim fråga

14 oktober, 2011 Micke Andersson 1

Vid jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers kursplaner visar det sig att skillnaden mellan att vara upphöjd legitimerad eller klassas som övrig personal kan vara så liten som en (1) poäng.

No Picture

Om fritidspedagogik.se

1 oktober, 2011 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se är en sida som drivs av fritidspedagoger för fritidspedagoger.

Tanken är att vi här ska sprida goda tankar och exempel samt ha möjlighet att hitta olika forum för att diskutera fritidspedagogiken och vår yrkesroll.

Vidare ska vi försöka samla det som skrivs om fritidshemmet i media samt hålla er uppdaterade på vad som händer på det fackliga planet