Om fritidspedagogik.se

Fritidspedagogik.se är en sida som drivs av fritidspedagoger för fritidspedagoger.

Tanken är att vi här ska sprida goda tankar och exempel samt ha möjlighet att hitta olika forum för att diskutera fritidspedagogiken och vår yrkesroll.

Vidare ska vi försöka samla det som skrivs om fritidshemmet i media samt hålla er uppdaterade på vad som händer på det fackliga planet.

Medverka gärna till att sprida informationen om denna sida till dina kollegor. Med gemensamma intressen och mål kan vi som yrkesgrupp göra oss hörda på ett annat sätt än genom enskilda insatser.

Med gemensamma intressen och mål kan vi som yrkesgrupp göra oss hörda på ett annat sätt än genom enskilda insatser.

Ambition och avsikt är att vara goda förebilder och en yrkesgrupp med en seriös hållning och inställning till vårt menings- och ansvarsfulla arbete.

Vi vill vara en aktuell informatör om vad som händer inom det fackliga och det pedagogiska området. Dessutom hoppas vi även hinna bevaka den mediala sidan av fritidshemmet och vår yrkeskategori.

Ditt engagemang och ditt deltagande är av stor vikt för utvecklingen av sidan, varför vi ser fram mot dina inslag som kan bidra till att ge fritidspedagogiken den respons som detta viktiga arbete förtjänar.

Tack för din medverkan!

Redaktion
Hadar Nordin – Upphovsman och ansvarig utgivare (@fritidspedagog)
Micke Andersson – Webbuilder, referent
Andréas Nyberg – Skribent