Med fokus på kvaliteten fortsätter vi trycka på för förändring

Av – Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande Lärarförbundet

Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig.

Det är också regeringen som inte tycker att fritidspedagogik är ett riktigt skolämne och som inte ser fritidspedagoger som ”riktiga lärare”. Det är obegripligt

Gång på gång drabbar beslut verksamheten i fritidshemmen och fritidspedagogerna. Det sker för att politikerna inte inser behovet av fritidspedagogisk verksamhet av hög kvalitet. Det är utbildningsansvariga politiker som skär i fritidshemmen, ställer fritidspedagoger utanför legitimationssystemet och skiljer på lärare i fritidspedagogik och andra lärare i behörighetshänseende. Politiker vill inte. Det är också regeringen som inte tycker att fritidspedagogik är ett riktigt skolämne och som inte ser fritidspedagoger som ”riktiga lärare”. Det är obegripligt, men tyvärr det som ligger till grund för de politiska besluten. Mot den här bakgrunden delar jag helt och fullt den upprördhet som många ger uttryck för här och i debatten på andra arenor. Den är en kraft som vi gemensamt ska använda oss av för att fortsätta trycka på för förändring.

Lärarförbundet har också kämpat för att lärarlegitimationsreformen ska omfatta alla lärare. Alla lärare har samma yrkesansvar, samma höga krav på kvalitet och rättssäkerhet och bör därför förstås vara legitimerade.

Lärarförbundet är den enda organisationen som under alla år stått upp för fritidspedagogiken och verkligen försökt få politiker att fatta rätt beslut. När lärarutbildningen med inriktning mot fritidspedagogik var på väg att kastas ut ur högskolan för några år sedan (till någon annan eftergymnasial, icke-akademisk skolform) tog vi den striden – och vann. När de nya styrdokumenten arbetades fram arbetade Lärarförbundet intensivt för att behörighetsförordningen överhuvudtaget skulle nämna fritidspedagoger och för att Lärarlyftet ska omfatta fritidspedagoger – och vi har haft framgång för så är nu beslutat. Lärarförbundet har också kämpat för att lärarlegitimationsreformen ska omfatta alla lärare. Alla lärare har samma yrkesansvar, samma höga krav på kvalitet och rättssäkerhet och bör därför förstås vara legitimerade. Här har politiken vägrat att lyssna och regeringen har en helt annan syn på fritidspedagogikens roll. Det är här grundproblematiken ligger. De vill något annat än vi i Lärarförbundet vill.

Ett faktum som fått betydelse i diskussionen framförallt om legitimation och behörighetskrav är de olika utbildningsbakgrunder som olika fritidspedagoger/lärare i fritidspedagogik har. Regeringen har tydligt dragit en linje mellan de som har en lärarexamen (som är utbildade efter 2001) och de som inte har det i formell mening (som är utbildade före 2001). Detta använder regeringen illa nog för att gräva ett dike. På sätt och vis ogiltigförklaras därmed en utbildning retroaktivt. Det är unikt.

Det är mycket viktigt att vi nu sätter fokus på kvaliteten i fritidshemmen. Det är det som kan ge oss ett nödvändigt stöd i en bredare allmänhet. Föräldrar, mor- och farföräldrar och andra vill att barnen ska ha en meningsfull och kvalitativ fritid och en verksamhet som gör att barnen växer i sitt lärande. Just det som en fritidspedagogisk verksamhet som fungerar kan ge.

Skolverket och Skolinspektionen har i flera rapporter visat på de stora barngrupper och brist på utbildade lärare och resurser som fritidshemmen lider av. Lärarförbundet lyfter denna fråga återkommande med politiker. I stort sett varje gång jag träffar politiker pratar jag om fritidshemmens viktiga verksamhet. Många av Lärarförbundets avdelningar diskuterar ständigt dessa frågor i kommunerna där bristerna också är så uppenbara.

Genom att vara stolt över sitt yrkesval och i alla sammanhang lyfta hur fritidshemmen gör skillnad i elevernas vardag kan var och en hjälpa till.

Alla fritidspedagoger är en mycket viktig kraft. Tillsammans ska vi hjälpas åt så att den kraften märks och syns till politiker, media och allmänhet. Genom att vara stolt över sitt yrkesval och i alla sammanhang lyfta hur fritidshemmen gör skillnad i elevernas vardag kan var och en hjälpa till. Det finns många sätt att påverka: bjuda in politiker till fritidshemmen, skriva insändare och debattartikel, sprida kunskap och budskap i sociala medier, visa på fakta och forskning som stödjer våra krav etc.

Tillsammans med er som är fritidspedagoger kommer Lärarförbundet att fortsätta det envetn arbetet för att få till satsningar på fritidshemmen och fritidspedagogerna. Det kommer vara en segdragen kamp och det gäller att vara envis och uthållig. Genom att på olika sätt visa på vilken skillnad fritidspedagogiken gör i elevernas vardag och deras lärande, ska vi alla försöka påverka politiker att vilja satsa på fritidshemmen. Det är viktigt att vi redovisar fakta, men också reder ut en del av de myter som sprids i debatten. Dessutom ska vi vara offensiva och föra fram hur vi anser att exempelvis styrdokument etc ska tolkas och användas.

Vi kan förändra den många gånger nonchalanta inställningen till fritidspedagogik som vi alla möter, om vi håller ihop och har starka argument. Vi kan göra det om vi gång på gång visar att fritidspedagoger gör en viktig insats för eleverna.

Eva-Lis Sirén
Förbundsordförande Lärarförbundet
@evalissiren

1 Kommentar

  1. Tack Eva-Lis Sirén!!!!

    Känns bra att veta att vi har ert stöd. Att ni synliggör eran kamp för fritidspedagogernas rättigheter. Det är VI och inga andra som ska ha det pedagogiska ansvaret på fritidshemmen.

    MVH Håkan Lyttkens
    Fritidspedagog, Visby

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*