Landsmöte

Som bekant höll Folkpartiet sitt landsmöte i Karlstad helgen som gick. Det är nog inte allt för långsökt att anta att skolan var en av de dominerande diskussionspunkterna under sammankomsten. Inte minst då partiet påstår sig brinna särskilt mycket för detta område. Så pass mycket att det rent av riskerar att bli helt övertänt.

Möjligen kom kanske även fritidspedagoger att diskuteras, de nämns ju trots allt hela en gång i den över fyrahundrasidiga landsmöteshandlingen. Skola nämns 605 gånger, fritidshem inte mindre än tre och då med ett litet sakfel. Enligt mig.

På sidan 183 skrivs det att den nya skollagen förtydligar fritidshemmens roll att i ökad utsträckning stödja skolarbetet t.ex med läxläsning. Var det står vet jag inte för skollagen säger faktiskt i §2 att fritids ska komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Folkpartiet kokar således ner hela denna fina paragraf till, läxläsning. Vilket är ett ständigt återkommande exempel. Faktiskt nästan det enda exemplet jag kan minnas mig ha läst från officiella skrivelser från partiet och hört uttalat från Björklund själv.

Stimulera utveckling och lärande, erbjuda meningsfull fritid och rekreation med helhetssyn. Det förknippar inte jag med att förlänga skoldagen genom att åter trycka ner elevernas huvud i skolböckerna ännu några timmar.

Det tolkar jag tvärt om tydligt som en egen verksamhet i vilken skolans teori kompletteras med praktisk erfarenhet och utforskande tillsammans med kompisarna under deras fria tid, under ledning av en driven för syftet specialiserad och utbildad yrkeskategori. “Så ni har gått genom mängd och vikt i skolan idag? Men låt oss baka lite! Medan det står i ugnen kan vi leka affär i skogen” Inte “Sätt er nu och gno genom hela kapitel 3 i matteboken, sedan är det veckansordträning med förhör i morgon, rappa på, titta inte längtansfullt mot skogen.” Vilken av dessa två exempel skulle bäst illustrera en torftig verksamhet?

Men Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen litar inte på att skolan trots sina upphöjda legitimerade lärare klarar sitt uppdrag utan extra kommenderad läxläsningsstöd. Fritidshemmet ska vara kryckan som stödjer upp Folkpartiets svajiga vision genom att ge avkall på sin identitet och sitt uppdrag.

Att Björklund inte litar på fritidspedagoger blev tydligt inte minst under landsmötet i Göteborg 2005. I programförslaget inför mötet beskrev arbetsgruppen en förfärande situation i skolan där outbildade elevassistenter ersatt speciallärare.

Men detta ansåg inte Björklund vara förfärande nog, ty i sitt anförande Klassresan börjar i klassrummet tillades att speciallärarna, förutom av outbildade elevassistenter också ersatts av FRITIDSPEDAGOGER!

Åhörarna flämtade till och bleknade av ren skräck. “Fritidspedagogerna kommer! Fritidspedagogerna kommer!” viskades det och många började röra sig mot utgångarna i panik för att rädda sina egna barn.

Men Björklund, då partiets vice ordförande, tog åter till orda och lugnade massorna med ett heligt löfte om att minsann stå upp mot de härjande skarorna av mytiska fritidspedagoger vilka uppenbart är bland de främst skyldiga för de sjunkande skolresultaten.

Jublande upphöjdes Björklund till ordförande, samtidigt som han undrar för sig själv vad en fritidspedagog egentligen är. (Psst, Inga outbildade elevassistenter iallafall…)

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*