No Picture

Transkribering av interpellationen

29 november, 2011 Micke Andersson 4

Mikael Damberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva mitt ställningstagande och starta arbetet med legitimation också för fritidspedagoger.

Den första juli i år infördes ett system med legitimation för lärare och förskollärare. Det är en stor reform som regeringen bedömmer behövs som ett led i att höja undervisningskvalité och att öka måluppfyllelse.

No Picture

En kommentar kring frågestunden

28 november, 2011 Micke Andersson 1

I morgon tisdag ställer Mikael Damberg (S) i sin interpellation frågan om utbildningsminister Jan Björklund (FP) är beredd att ompröva sitt ställningstagande att inte legitimera fritidspedagoger. Det kan bli minst sagt intressant att höra vad svaret blir men tyvärr har vi nog redan fått en försmak av vad som komma kan från frågestunden den 17 november.

No Picture

Gör fritidspedagogiken obligatorisk!

27 november, 2011 Hadar Nordin 2

En lärare på lärarhögskolan sa en gång till sina nyexade förskollärare och fritidspedagoger; “Nu har ni läst på universitet i tre år. Efter tre år i verksamhet är ni färdigutbildade”. Det var väldigt klokt sagt, även om många tyckte att de redan var “färdiga” förskollärare och fritidspedagoger. Men någonvart måste vi leva det vi lär för att göra det till en genuin och egen kompetens. Att läsa till fritidspedagog. En sak. Att praktisera den en annan.

No Picture

Tack den som bryr sig

26 november, 2011 Hadar Nordin 8

“Är din fight för fritidspedagogen eller mot lärarförbundet?”

En fråga, jag fick, som förutsätter att det ena utesluter det andra. Att om kampen är för fritidspedagogen är den i samklang med förbundet. Och om den är mot förbundet är den inte för fritidspedagogen. Jag svarade att min kamp handlar om barns rätt till fritidspedagogik.

No Picture

Efterlyses

26 november, 2011 Redaktion .se 6

Jag har förlorat min behörighet, den försvann på Utbildningdepartementet i flytten till nya skollagen.
Vet du vart den blivit av? Hör av dig.

/Konfunderad fritidspedagog

No Picture

Affischer

22 november, 2011 Micke Andersson 0

Syns man inte, finns man inte. Så för att underlätta arbetet med att kunna nå ut med vår egen version av vad som pågår till […]

No Picture

Att ingjuta mod

22 november, 2011 Andreas Nyberg 6

Känslan att bli sedd, att bli lyssnad på. Helt självklart i den pedagogiska teorin, ibland bortglömda faktorer i den dagliga verksamheten.
Känslan gäller förstås inte bara relationen pedagog-barn utan gäller också pedagogen själv i högsta grad.