Insamling

Med anledning av överlämnandet av namninsamlingen i Stockholm uppkommer det obligatoriska dilemmat med ekonomi. Våra företrädare i denna, men också eventuellt kommande kampanjer behöver ta sig fram med allt vad det innebär av utgifter. Nästa gång kanske vi behöver skicka dig till någon plats för att föra vår talan eller täcka för andra utlägg.

Därför sätter nu fritidspedagogik.se igång en insamling för att detta inte ska behöva bli något problem framöver. Vi står till tjänst med ett kontonummer dit gåvor, stora som små summor, kan sättas in.

Kontonummer (Swedbank)
‎8420-2, 554 103 601-7

Primärt är syftet att täcka utgifter för dem vi skickar i “officiellt ärende” och täcka kostnader som kan uppstå.

Sekundärt är en eventuell grundplåt till Fritidspedagogernas intresseförening.

Det har under en tid funnits en tanke om att starta en förening för främjandet av fritidspedagogiken. Syftet är inte skrivet i sten med något åt det här hållet:

Föreningen ska:
– Vara öppen för alla
– Bevaka Fritidspedagogens rättsliga och pedagogiska intressen genom att vara insatt initialt i alla förslag och beslut som rör yrket och verksamheten.
-Vara ett komplement till Lärarförbundets fackliga arbete genom att stödja, påtrycka eller i dialog samverka.
– I mån av ekonomiska medel verka som förlag för litteratur rörande fritidspedagogiken
– Verka för så väl lokala som centrala möjligheter till nätverkande

Beroende på hur mycket pengar som kommer in kan detta bli verklighet om det är i allas intresse. Annars kommer överskott att skänkas till ett ändamål som bidragsgivare beslutar.

4 Kommentarer

  1. Hej!
    Tacksam för allt arbete ni lägger ner… : )
    Ett litet bidrag (300) ska sitta på kontot i morgon (6dec)

    Hej hopp! : )
    Carola

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*