A new hope

Utbildningsdepartementets svårbegripliga ståndpunkt om att föräldrar skulle ha invändningar mot att högskoleutbildad pedagogisk personal arbetar runt deras barn får allt fler att ta till orda. Senast i raden är Mikael Damberg (S) som med sin interpellation sällat sig till skaran av tunga politiska aktörer som ifrågasätter logiken i att på lösa grunder ogiltigförklara en akademisk utbildning med primärt ansvar för en i skolväsendet betydelsefull verksamhet. (även Dinamarca, Fridolin)

Regeringens omilda behandling verkar vara reserverad för en kvinnodominerad utbildning och arbetsplats då agerandet sägs vara ett unikt fall. Undrar just vad jämställdhets och biträdandeutbildningsminister Nyamko Sabuni vill mena med detta dubbelfel då denne likt sin partikollega i ledning påstår sig företräda en församling som vill stå i fronten för just jämställdhet, utbildning och att denna ska löna sig.

Eller trippelfel kanske ska sägas då deras strategi för att laga bristerna med outbildad personal i skolan något överraskande är att köra ut utbildade och ersätta dem med outbildade. Hänger alla med så långt?

Fritidspedagoger landet runt har dock på ett imponerande vis rest sig som en och vägrar se sin utbildning devalveras, yrkesroll förringas och barns trygghet offras på grund av byråkratisk rappakalja och ihåligt politiskt mediaparaderande.

För att vända utvecklingen vill Mikael Damberg med sin interpellation åter göra frågan aktuell för riksdagen. Påpekandes den skenande urholkningen av fritidshemmens verksamhet som omöjliggör uppdraget att uppnå de hårdare kvalitetskraven. Istället borde fritidshemmen få möjlighet att leva upp till sin fulla potential. En satsning som i förlängningen skulle påverka måluppfyllelser positivt för 329100 elever om man istället kan inse att äkta lärande sker under hela dagen på många olika vis.

Därför understryker Damberg att fritidspedagogerna tar ansvar för att planera och genomföra viktig pedagogisk verksamhet i skolan och vill rekognisera om utbildningsministern nu är redo att ompröva sitt beslut.

Ett beslut ministern har svårt att finna stöd för ens i sin egen behörighetsutredning i vilken den mest framträdande bilden var att ett auktorisationssystem bör omfatta lärare på samtliga nivåer i skolan samt förskollärare och fritidspedagoger. Skälen som uppgavs var just att det är viktigt att värna om det livslånga lärandet, att läroplaner finns för samtliga verksamheter och att alla personalkategorier är lika betydelsefulla för barns utveckling och lärande.

Om Björklund ändå ligger sömnlös och oroar sig för att skolan skulle vara i fara på grund av fritidspedagoger är det synd. För att faktiskt kunna samverka och komplettera en verksamhet har fritidspedagoger djup och god utbildning exakt i vad de ska komplettera och hur. Utbildning på högskola, sida vid sida med lärare och förskollärare.

Så låt oss hoppas, för allas skull, att utbildningsministern faktiskt tänker om.

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

3 Kommentarer

  1. Vad härligt att Socialdemokraternas Damberg börjar agera. Tack för det! Tog lite tid, men bättre sent än aldrig.
    Skolans entrepenörer – genom lek, aktiviteter stöds barns kognitiva förmågor och barn utvecklas socialt – det är grundlär/fritidshem (fritidspedagoger).

    I diskussionen får man inte glömma att nedskärningen av fritidshemmets verksamhet startade i slutet av 1990-talet. Farten ökade emellertid med alliansens politik. Så kom igen Damberg – gör dig till talesman för detta verksamhetsfält!

  2. Efter att hört de inkompetenta politiker som inte vet vad vi fritidspedagoger är och gör, så känns det bra att ha någon som för våran talan på rätt väg!

  3. Så där. Nu är det mailat, länkat och klart. Alla på hela utbildningsenheten har fått ett ex. Fortsätt skriv Micke!

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*