No Picture

Öppet brev till Utbildningsminister Jan Björklund

13 december, 2011 Hadar Nordin 10

Öppet brev till Jan Björklund och Utbildningsdepartementet

Jan Björklund, som du känner till är vi fritidspedagoger besvikna över bli fråntagna vår rätt att ansvara för fritidshemmets verksamhet. Vi är besvikna över att fritidspedagogens särart nu än mer ska suddas ut genom att helt eliminera “bara” fritidspedagogen till förmån för Grundlärare med inriktning mot fritidshem

No Picture

Krönika av Gustav Fridolin

8 december, 2011 Hadar Nordin 30

I dagarna nås vi av ännu en rapport från Skolverket som visar att skolan
inte klarar av det som kallas för det kompensatoriska uppdraget.
Föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur länge en elev bott i Sverige
spelar stor roll för vilka chanser en får i skolan. Faktum är att Sverige
är sämre än de flesta jämförbara länder. Det är något som river i hjärtat
på mig och, tror jag, på de flesta svenskar. Det här ska vara ett land där
alla har rätt till en ärlig chans. Och just därför behöver Sverige sina
fritidshem. Just därför är fritidspedagoger så viktiga för den svenska
skolan.

No Picture

Fritidspedagoger i alla städer, förena er!

6 december, 2011 Hadar Nordin 2

Ja. Eller det har vi delvis redan gjort. Men i den ibland brännheta debatten lär vi oss något nytt. Som vi inte förväntat oss. Jag har lärt känna ett engagemang bland fritidspedagoger som jag inte visste fanns. Till detta finns ett solidariskt stöd och stor respekt för varandras olika synsätt och vägar till målet. Vad är målet? Ibland målas själva kampen upp som ett mål i sig, vilket den naturligtvis inte är. Målet är igår. Då vi var självklart ansvariga för det jobb vi älskar. Kommer det något mer på köpet är det en bonus.

No Picture

Politiska kokosnötter

4 december, 2011 Hadar Nordin 6

Jan Björklund säger så här rörande legitimationsfrågan “Reformen syftar till att stärka och lyfta fram lärares och förskollärares ansvar för det viktiga samhällsuppdraget att undervisa elever och barn”. Vidare säger Björklund “Fritidshemmet är inte en skolform utan en kompletterande verksamhet till skolan. Därmed så fyller fritidshemmet en viktig roll. Det innebär dock inte per automatik att samma prioriteringar och behov av insatser för att stärka kvaliten behövs i fritidshem som skola”

No Picture

En kommentar kring interpellationen

2 december, 2011 Micke Andersson 3

Tisdagen var för mig en dag med tvära kast. Först seminarium i Halmstad under rubrik Framtidens fritidshem där Crister Andersson berättade om hur väl fritidspedagogikens arbetssätt och metod passar in i framtidens skola som hand i handske. Hur hans nationellt uppmärksammade verksamhet på Hovhultsskolan visat vilket enormt genomslag ett fritidshem kan ha för såväl individer, som grupp, för samhälle men inte minst för skolresultat. Men samtidigt i Riksdagen beskriver Jan Björklund tvärtom fritidshemmen som ett bihang snarare än det viktiga komplement till skolan det står skrivet det ska vara.

No Picture

Det pedagogiska proletariatet

1 december, 2011 Hadar Nordin 11

Jag är inte helt dum, men jag fattar ingenting just nu.
Jag förstår inte varför det fackliga arbetet smyger tystare än indianer i mockasiner.
Varför Björklund vill avrätta en hel yrkeskår som har sin grund längre bort i tiden än vad “Läraryrket” kan minnas.
En yrkeskår som genom tid och rum fokuserat på omsorg och lärande i barnens tjänst. Ett lärande om liv. Liv att leva.