Fritidspedagogik – komplement eller fundament?

Under det första kvartalet beräknas boken “Fritidspedagogiken, ett komplement eller fundament? – En bok om fritidspedagogiken, skolan och samverkan i nöd och lust finnas till försäljning. Det är Hadar Nordin, skapare av fritidspedagogik.se, som författat . Boken är personligt skriven med ett språk som lätt ska kunna relatera till det faktiska arbetet i skola och fritidshem.

Läs mer om boken på JL Utbildning.

Utdrag ur boken nedan
___________________________________________________________________________
Förord
Kära kollega, skolledare, pedagog eller bara nyfiken. Det du får i den här lilla boken är min bild av fritidspedagogiken och dess roll i skola och samhälle. Vill du ha forskning får du leta, eller forska själv. Du kommer inte att få en historisk tillbakablick över fritidshemmets framväxt och arbetsstugornas syften och mål. Det finns en del skrivet om fritidspedagogiken och yrkesrollen, men det blir gärna lite studentlitteratur över det hela. Formellt informativt.
Jag hoppas du i den här boken får en annan vinkel som kommer ur vårt dagliga arbete. Kanske är det lättare att relatera till. Min förhoppning är att bjuda på en del inspiration och kanske någon ny tanke att jobba från

Fritidspedagogik – komplement eller fundament?

Jag ställer en fråga som jag själv ska försöka svara på. Är fritidspedagogiken, fritidshemmet och fritidspedagogen ett komplement till något annat – eller en fullgod verksamhet som kan stå på egna ben i bästa samverkan med skola och hem? Fritidshemmet har, mer eller mindre, sedan arbetsstugornas tid varit ett komplement till något annat; familjen, hemmet och idag skolan. Det är kanske inget fel på att vara ett komplement – ett tillägg, en utfyllnad – eller i min värld, något som gör helheten (för barnen och lärandet) komplett. Men det finns en problematik för fritidspedagogiken i relation till skolan där ordet komplement och den frivilliga formen blir ett hinder avseende samverkan. Skolan som obligatorium får gärna tolkningsföreträde och veto i pedagogiska frågor. Fritidspedagogiken är för mig ett fundament. En grundsten i varje barns lärande på ett eller annat sätt, både under den obligatoriska skoldagen och eftermiddagens fritidstid.

Fritidspedagogiken är stark och viktig nog för att få existera självständigt utan att bara vara ett komplement till något större. Även om pedagogiken i sig, liksom det mesta, bör sättas i relation till annat. Och jag tycker att den tänkta traditionella skolpedagogiken och det fritidspedagogiska skapar en, i teorin, fantastisk korspollinering. Förutsättningarna finns – men de utnyttjas inte på bästa sätt.
Fritidshemmet är också ett fundament i att det finns där hela dagen. Innan skolan, under dagen och fram till sista barn blivit hämtat. En grund, en kärna. Ett början och ett slut för de barn som går där. Fritidshemmet omger barnen och skoldagen. Därför är min utgångspunkt är att vi har en pedagogisk grundsten i våra händer. Den stenen måste få rätt sammanhang bland alla andra i sammanhanget skola.

Exempel på andra kapitel i boken:
Att förhålla sig till omvärlden med leken som redskap
Regler, gränser, obstruktion och frihet
Att konkretisera det fritidspedagogiska
Samverkan

8 Kommentarer

  1. Ett fantastisk arbete framför allt Hadar o Mikael på fritidspedagogik.se. Ni jobbar hårt för att sätta ord på tankar som många av oss bär på!! Stort tack till er!!

  2. Hej jag håller med föregående talare, var är gilla knappen. Ser verkligen fram emot Hadar Nordins bok kommer att vara inspirerande. :)) Heléne

  3. En vardagsnära bok alltså? Intressant grepp. Gillar komplement till något annat ? Vad för annat? Eller en fullgod verksamhet? Ja, givetvis är den det i samverkan för helhet.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*