Liten text tillägnad Dig som studerar till fritidshemsarbetare

Funderade på en sak för någon dag sedan. Hur är det att vara studerande till fritidshemsarbetare idag? Hur är det att gå en utbildning mot arbete i fritidshem samtidigt som den generella bilden som förmedlas är förödelse? Det man måste förstå är att alla som idag utbildas är den fritidspedagogiska framtiden, hur vi än vrider och vänder på det. Tyvärr verkar det som att fler studenter än vanligt hoppat av utbildningen. Och med den bild och tveksamma framtid som målas upp, vem kan ifrågasätta det valet?

Men, oavsett vilken bild media, facebook eller fritidspedagogik.se förmedlar så är de framtiden. Där måste vi hjälpas åt och mötas. Den enda skuld vi har att fördela ska odelat adresseras till Utbildningsdepartementet.

Det viktigaste är att det finns utbildade människor som vill, kan och har förståelse för att jobba med barns fritid och som ser andra vägar till lärande än vad den traditionella skolpedagogiken gör.

Du som idag lägger din tid och kraft på att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Sluta inte med det! Det viktigaste är att det finns utbildade människor som vill, kan och har förståelse för att jobba med barns fritid och som ser andra vägar till lärande än vad den traditionella skolpedagogiken gör. Även om många hävdar att den traditionella skolpedagogiken annekterat fritidspedagogiska förhållningssätt så vill jag påstå att det mer handlar om ett tillämpande av en metod i många fall. Det behövs fritidshemsarbetare som bär pedagogiken och förhållningssättet över hela dagen. Inte som en metod i klassrummet mellan 8.30-9.30. Därför är det viktigt att alla som påbörjat sin utbildning slutför den. Idag är knappt 29% av arbetstagarna i fritidshemmen utbildade för det specifika uppdraget. Det är ett problem. Yrket kräver en återväxt och studenter av idag kommer att bära och utveckla det vi påbörjat.

Inte bara den mediala bilden tycks oroa studenterna. Yrkesvägledare vid högskolorna har inte svar på alla de frågor som ställs. Så vem ska svara på studenternas frågor rörande legitimation, framtida yrkesroll och så vidare? Vi på fritidspedagogik.se vill gärna bistå med vad vi kan för de som ska ta över och bära vår pedagogik, hur än framtiden kommer att se ut.

Alla som idag studerar vid högskolor och universitet till fritidshemsarbetare: maila era frågor till oss på fritidspedagogik.se så ska vi försöka hitta svar. Kanske får vi ihop en liten FAQ. Adressen är: info@fritidspedagogik.se

Kanske vore det fruktsamt att göra möten möjliga för att utbyta tankar? Att träffas studenter och yrkesverksamma fritidspedagoger i ett annat sammanhang än i VFU. Det kan vara i universitetens regi eller i Lärarförbundets. Vi får se vem av dem som greppar den tanken och gör det möjligt!

1 Kommentar

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*