Fritidspedagogikens referenser

Först: Jag tror på samverkan mellan fritidshem och skola. Med det sagt skulle jag vilja problematisera det jag precis sa att jag tror på. Samverkan. Fritidspedagogens arbete och fritidshemmets verksamhet formuleras allt mer utifrån sin kompletterande roll till skolan och läroplanens målformuleringar. Allt behöver formuleras i relation till något annat för att ge referenser och värde. Jag vet själv inte hur snabb jag är, om jag inte utsätter mig för referenser. Detta gör barn hela tiden, söker referenser. De tävlar, jämför, testar. Ibland tror vi vuxna att det är dåligt och något som måste förbjudas. Någon kan bli ledsen för att han är långsam eller somliga kanske får dålig självkänsla för att andra har märkeskläder. Men den kunskapen måste alla ha, förstå och hantera ändå med tiden. Bättre att vi låter dem erfara det i barndomen och uppmärksammar den långsamma på andra sidor som hon är bra på. Framförallt ska vi finnas där och förmedla värdet “Alla är ok. Du är ok – jag är ok”. Men vi är bra på olika saker. Jag är snabbare än Olof men långsammare än Håkan.

Om fritidspedagogiken formulerades enbart i relation till barnet skulle vi säkert värderas högre, legitimeras (som något annat än lärare) och avlönas därefter. Vi bygger kärnan – i vad det nu kan vara – i relation till de referenser vi väljer (eller utsätts för). Vi skulle inte formulera terapi med kirurgi som referens. När vi beklagar oss över säsongens förkylning väljer vi vårt friska allmäntillstånd som referens – inte kronisk migrän. Fritidspedagogiken borde formuleras mer utifrån barnen. Barnens behov, kompetenser och vilja ger oss den bästa grunden för att formulera vårt arbete och uppdrag.

Nu är vi i skolans regi och vår pedagogik borde vi formulera med barnet som referens. Samt läroplanens två första kapitel. Utifrån det ska vi sedan samverka med skolan. Då blir vi det fundament som jag hävdar att vi är. Ett fundament som vi framhåller oss själva genom. Inte genom det betydlig snävare perspektivet “skola” där vi blir ett komplement. I samverkan med skolan borde kanske verksamheterna var för sig formulera den andres komplement till sitt eget fundament. Eller hur sitt eget fundament kan komplettera det andra fundamentet?

1 Kommentar

  1. Mycket intressant. Jag tycker också man skall trycka på att utveckla relationer. Om barn kan utveckla och behålla relationer, har de mycket vunnit. En stor och viktig uppgift för fritidspedagogerna att arbeta med.

Lämna ett svar till Annika Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*