No Picture

Reaktion på artikel i ekuriren.se

29 februari, 2012 Hadar Nordin 3

Strängnäs kommun. Näst sämst i landet. I alla fall om man tittar på hur många fritidspedagoger det finns per barn i fritidshem. Fredrik Lundgren (FP) ordförande i barn- och utbildningsnämnden låter trots detta meddela att man inte tänker satsa mer kommunala pengar på fritidshemmen. ||||När lärarförbundet rankade Sveriges skolkommuner 2011 hamnade Strängnäs på plats 223 av 290.

No Picture

Barnverkets första utmärkelse

28 februari, 2012 Hadar Nordin 0

Fritidspedagogik.se och Barnverket diskuterar former för samarbete. På många sätt har vi samma mål; att stärka de förutsättningar som gynnar en god omsorg och kvalité på fritidshemmen. Barnverket har, som är ett rikstäckande partipolitiskt oberoende nätverk för
föräldrar, andra engagerade vuxna och föräldraföreningar, har tagit fram kvalitetskrav för en utmärkelse som man kallar “Goda exempel fritidshem Guld”. Imorgon utdelas den första utmärkelsen till Fritidshemmet Flamman i Lycksele. Nedan publicerar vi Barnverkets pressrelease:

No Picture

Reaktion på artikel i Östersunds tidningar

22 februari, 2012 Micke Andersson 3

Björn Sandals utspel under mötet på Vallaskolan (op.se 120201) om att förskollärare och fritidspedagoger skulle vara statuslösa och ej heller vara undervisande personal är anmärkningsvärda för att komma från en skolpolitiker.

No Picture

Svar på insändare i Norran

19 februari, 2012 Micke Andersson 1

Riksdagsledamot Maria Lundqvist-Brömster (FP) formulerar en politiskt slipad och överslätande replik (Norran 2012-02-18) som svar på en insändare från en fritidspedagog som hyser en högst befogad oro för fritidshemmens framtid under sittande regering. Replikens formuleringar undanhåller galant en rad obekväma fakta och konsekvenser av Folkpartiets skolpolitiska beslut som kommer fördjupa den kris fritidshemmen befinner sig i. Vi ser redan mycket som visar på detta.

No Picture

Samverkan

19 februari, 2012 Hadar Nordin 9

Samverkan diskuteras i facebook-gruppen fritidspedagogik.se. Det är tydligt att samverkan ser olika ut i olika delar av landet. Till och med på en och samma skola ser samverkan olika ut. I mitten på 90-talet kallades det ofta att fritids och skola var integrerade, vilket de var och är rent lokalmässigt. Senare har samverkan allt mer blivit det vedertagna ordet. Och vad är skillnaden på samarbete och samverkan? Jag har alltid tyckt, ogrundat, att samarbete är kortsiktigt, tex hjälpas åt att knuffa loss en bil från snövallen eller bära en bänk. Lite informellt, situationsbaserat. Samverkan har jag, lika ogrundat, bestämt mig för, är ett mer långsiktigt samarbete; planerat, tydliga roller och gemensamma mål. Socialstyrelsen definierar samverkan så här rörande vården:
att verksamheter tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en gemensam uppgift (Socialstyrelsen 2007).

No Picture

Vad är lek? Vad är inte lek?

15 februari, 2012 Hadar Nordin 2

Är det lek när Ronja hoppar över djävulsgapet?
Är det lek när Madicken balanserar på taken?
Är det lek när Emil hissar upp Ida i flaggstången?
Är det allvar – men ändå lek? Är det lärande?

Att försöka måla in leken i ett hörn är kanske ännu svårare än att fånga hela det fritidspedagogiska spektret i en och samma hand.

No Picture

Angående fritidspedagogens roll och komplement i skolan

14 februari, 2012 Redaktion .se 6

Så här i lärarlegitimationens tider drar tankarna iväg kring den egna rollen i barnens lärande. I många år har den varit otydlig både för föräldrar, elever, rektorer och kanske hela samhället, men framför allt för oss fritidspedagoger själva. Vi har vetat vad vi lär barnen, hur vi lär barnen och varför vi lär barnen men vi har haft oerhört svårt att sätta ord på detta lärande. I och med detta har det också varit svårt att sätta tydliga mål för verksamheten och därmed också att utvärdera den

No Picture

Olof Jonsson

12 februari, 2012 Redaktion .se 10

Olof Jonsson har blivit ett välkänt namn i fritidskretsar inte minst efter sin medverkan i URs TV-serie Friare kan ingen vara. I avsnittet Det händer på rasten berättar Olof om rastverksamheten på Tenhultsskolan som han arbetat med sedan 2006. Numera ger Olof dessutom föreläsningar om hur skolorna bättre kan ta tillvara den ofta outnyttjade resurs som en skolrast kan vara.