Fritidspedagogik.se intervjuar Eva-Lis Sirén

Jag har samtalat med Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén rörande förbundets arbete och fritidspedagogernas situation.  Först ville jag fråga Eva-Lis Sirén om den kritik som riktats mot förbundet och henne själv som ordförande. Kritiken som rört förbundets arbete inför den nya skollagen och behörighetsförordningen samt den tidvis upplevda tystnaden under hösten. -Lärarförbundet är en stor organisation och att det är många som tycker och tänker i  organisationen, säger Eva- Lis Sirén och fortsätter;

– Jag personligen, och hela Lärarförbundet, har lagt ned väldigt mycket kraft och väldigt mycket tid och väldigt mycket engagemang i frågan. Det som skett är helt unikt: att ta bort behörigheten för en hel yrkeskår.

Fritidspedagogerna är dock inte ensamma påpekar hon.  Bland annat har 80% av särskolans lärare har också berövats sin behörighet.  Att utbildningsdepartementet nu ändrat sig är ett styrkebevis för förbundet och den samlade kraft som mobiliserats under hösten.  

– En ny skollag har det arbetats med sedan mitten av 90-talet och att man nu med en sådan nybakad lag sagt att man ska ändra såväl lagen som förordningen är en stor sak.
Eva-Lis Sirén menar att den samlade kraften kommer från förbundet, och från enskilda fritidspedagoger och den opinion som bildats runt om i landet. Lärarförbundet har lagt mycket resurser – personellt, ekonomiskt och hårt arbete i frågan. Hon har stundtals känt sig både ledsen och besviken av den kritik som ibland riktats mot förbundet för hon vet att hon själv och förbundet jobbat hårt för saken.

Men frågan är komplicerad och det är inte alltid lätt för alla, fritidspedagoger, ombud och andra att få en korrekt verklighetsbeskrivning av situationen i sin helhet tror Eva-Lis Sirén.

Vidare ville jag veta mer om de kampanjer som förbundet driver samt ha en kommentar på de frågor som lyfts kring resurserna som lagts på ”10,000 kronor mer till lärare” kontra ”Bjud in en politiker”. Sirén menar att det handlar om olika strategier

– Politikerna har tydligt uttalat att man inte vill att fritidspedagoger ska få legitimation.Och när man uttalar detta på nationell nivå måste vi utarbeta strategier för att påverka detta, säger Sirén.  
Den kampanj som nu pågår har lyckats få mer än flera hundra politiker att besöka olika fritidshem, och det bygger en enorm kraft ”underifrån” politiskt.

– Det handlar om att påverka politiker att vilja och det är det vi gör, säger Eva-Lis Sirén.

Sirén poängterar också att fritidspedagoger innefattas av kampanjen rörande mer lön till lärare.

– Fritidspedagoger har alltid varit lärare, det är ett undervisningsyrke, säger Eva-Lis Sirén.
På frågan om hur hon ser på att, just detta, att alla kallas lärare har gjort att fritidspedagoger känner sig osynliggjorda i förbundet svarar hon respektfullt att vi inte kan frånta någon en känsla. Samtidigt menar hon att vi är vad vi gör – inte vad vi kallas. Och det vi gör är att arbeta i ett undervisningsyrke.

Jag pratade en stund om de svårigheter som begreppet ”lärare” skapat och att vi inte är helt eniga i frågan. Eva-Lis Sirén menar att det inte är strategiskt att fastna i interna diskussioner kring detta i detta strategiska läge, men konstaterar att hon vet att frågan diskuterats. Samtidigt ser hon positivt på det nyväckta intresset hos fritidspedagoger att diskutera yrkesrollen. Det är ”de egna” som måste utveckla den egna verksamheten.

Vi hinner inte beröra alla mina frågor, bland annat rörande kursplanen, men Eva-Lis Sirén uttrycker att ämnesrådet i fritidspedagogik lagt ned massor av tid under hösten och att de gör ett stort och viktigt jobb för fritidspedagogerna. Hon menar också att fritidspedagoger runt om i landet ska titta på varandra och förstå och vara stolta över att vi lycktas få igång en viktig rörelse under hösten.

2 Kommentarer

  1. Jag skulle gärna vilja höra svaren på de frågor som inte fanns tid för.
    Bra att hon tog sig tid. Det betyder att det finns ett engagemang.
    Vad jag tar till mig är “vi är vad vi gör – inte vad vi kallas”. Hoppas att detta synsätt inte suddar ut just “vad vi gör”.

  2. Bra jobbat, Hadar! Jag tyckte Eva-Lis Sirén besvarar frågorna du ställt på ett bra sätt. Jag hoppas att det fackliga arbetet för fritidspedagoger kommer att vara betydligt synligare i framtiden. Det är olyckligt att man oftast bara benämner skolformerna och tycks glömma bort att slå ett slag för fritidshemmet.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*