No Picture

Lärarförbundet – ett fackförbund för fritidspedagoger?

29 mars, 2012 Hadar Nordin 3

I den allmänna debatten över den svenska skolans fall satsar Lärarförbundet full kraft på några utvalda frågor att smida i det varma järnet : Lärarens löner, lärarens arbetstid och lärarens stressade arbetssituation. I lärarförbundets egna styrdokument sorterar man i texten inledningsvis bland begreppet

No Picture

Fack You?

27 mars, 2012 Hadar Nordin 2

Alla är facket. Verkligen. Alla. Du, jag, yrkesvägledarna, skolledarna och på sina håll barnskötarna. Alla får vara med i bästa skolgårdspedagogik. Men på samma vis som på de otrygga skolgårdarna -där de vuxna pedagogerna inte tar ansvar för alla – råder grupperingar, hierarkier och normer.

No Picture

Hur kommer vi vidare?

22 mars, 2012 Redaktion .se 2

I höstas när jag och en grupp på Lärarförbundet började arbeta med ett utvecklingsarbete för att stärka fritidspedagogiken visste vi inte om det skulle gå att beskriva lärandet på fritids i en kursplan. Vi brottades också med tanken att det är hela dagens lärande som ska beskrivas, inte bara fritidshemsdelen, utan även den undervisningen som sker i de kommuner som har utökad skoldag. Begreppet fritidspedagogiska verksamheter växte fram under arbetet gång.

No Picture

Ytterligare perspektiv på kursplanen

21 mars, 2012 Andreas Nyberg 2

Så var kursplanen för de fritidspedagogiska verksamheterna symboliskt överlämnad av Eva-Lis Sirén till Jan Björklund. En transaktion mellan två personer långt från inblick i fritidshemmets verksamhet.
Vi i redaktionen på fritidspedagogik.se tänkte ta oss an att analysera kursplanens eventuella konsekvenser för fritidspedagogens framtida yrkesroll och planens betydelse i den utbildningspolitiska utvecklingen.

No Picture

Tankar kring kursplanen

20 mars, 2012 Micke Andersson 2

I fredags överlämnade Lärarförbundet sitt förslag till kursplan för fritidspedagogiska verksamheter till utbildningsminister Jan Björklund. Detta i förhoppning om att det ska bli en ögonöppnande studie i att det är fullt möjligt att sammanställa ett likvärdigt dokument för fritidspedagogik enligt samma formatmall som för skolämneskursplaner och därigenom bana en möjlig väg till legitimation även för fritidspedagogik.

No Picture

Att riva och bygga nytt

12 mars, 2012 Andreas Nyberg 3

Kunskap är redskap att förstå omvärlden, sig själv och hur dessa faktorer interagerar. Verktyg att kunna förhålla sig och relatera till olika situationer, att kunna orientera sig bland nyanser och sammanhang. Kunskap är kulturellt och kontextuellt betingat, och existerar endast i relation till något annat.