Svar på insändare i VLT

Publicerad 2012-03-10

Om Roger Haddad (FP) önskar diskutera nedmonteringen inom skolväsendet så är det tvivelsutan fritidshemmen som tagit den värsta smällen. De senaste tio åren har gruppstorleken exploderat medan personalstyrkan halverats. Resurser ämnade för fritids har styrts till skola och lokaler ofta ej ändamålsenliga. Ändå har färre personal fått ökade krav att erbjuda en läroplansstyrd trygg verksamhet med hög kvalitet, liksom förskolan och skolan. Men här sviker folkpartiet barnen trots flera larmrapporter.

Fritidshemmet är den pedagogiska lärmiljö många skolbarn i åldrarna 6-12 tillbringar mest tid i och vars verksamhet (i skollag kallad undervisning) inbegriper bl.a matematik i många olika praktiska former. Bak, byggprojekt, lek eller annat skapande där klassrummets räknekunskaper kommer till konkret nytta, synliggörs, repeteras, befästs, får liv och relevans. Lärande slutar inte med skolklockan, det är utanför matteboken som förmågorna ska komma till nytta för äkta förståelse och bättre utveckling.
Fritids är också en dominerande social arena där mycket mobbingförebyggande arbete kan utföras. Så det finns en stor kapacitet i fritidshemmen att bidra till bättre skolmiljö och skolresultat som kan utnyttjas endast om personalen har rätt kompetens.

Haddad är orolig att lärarlegitimationen urvattnas, men fritidspedagogutbildningen har varit en lärarutbildning på högskolenivå sedan 1977 och inriktad mot arbete även under skoltid under många år.
Tvärtom blir det folkpartiets okunniga uteslutande av fritidspedagoger som bidrar till urvattnandet genom att inte tillerkänna pedagogiskt arbete ett värde, att på lösa grunder upphäva en akademisk utbildning riktad mot en läroplansstyrd verksamhet i skolväsendet. Just när behovet av utbildad personal är som störst blir barnens utveckling lidande av en sämre, otrygg verksamhet och kommuners ekonomi och inte kvalitet blir vägledande. Det finns inga vattentätaskott mellan skola och fritidshem, det är samma barn i samma lokaler. Om den ena utarmas påverkar det oundvikligen den andra. Det är dags för folkpartiet att inse detta annars slutar skolreformen i ett tomt politiskt poserande.

Stärk skolan – Satsa på fritids

Hadar Nordin, fritidspedagog Stockholm
Andréas Nyberg, fritidspedagog Umeå
Mikael Andersson, fritidspedagog Helsingborg
Redaktionen för sajten fritidspedagogik.se

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

5 Kommentarer

  1. Jag läste att Karlskrona håller på med nedskärningar som resulterar i ca 80 barn på varje avd . Jag läser mellan raderna att rektorn där förtvivlar. Jag läser att skolverket utfärdar allvarlig kritik mot skola efter skola. Jag läser mellan raderna att alliansen med Folkpartiet ( partiet med HYBRIS)i spetsen verkar vilja avskaffa fritidshemmen, för vem ska vilja ha sina barn i denna miljö? Vem vill jobba i denna miljö?Vilket lärande ska ske i denna miljö? Det kommer att bli tvunget att öppna privata alternativ eller hålla sina barn hemma. Är det det som är målet?
    Undrar Ingrid L

Lämna ett svar till Ingrid Lycknert Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*