Hur kommer vi vidare?

Line Isaksson är fritidspedagog och sitter med Lärarförbundets ämnesråd i fritidspedagogik. Hon är av de som arbetat med att ta fram ett förslag till kursplan för “de fritidspedagogiska verksamheterna” som man valt att kalla den. Line berättar här om sina tankar kring arbetet samt reflekterar kring hur vi kommer vidare.

I höstas när jag och en grupp på Lärarförbundet började arbeta med ett utvecklingsarbete för att stärka fritidspedagogiken visste vi inte om det skulle gå att beskriva lärandet på fritids i en kursplan. Vi brottades också med tanken att det är hela dagens lärande som ska beskrivas, inte bara fritidshemsdelen, utan även den undervisningen som sker i de kommuner som har utökad skoldag. Begreppet fritidspedagogiska verksamheter växte fram under arbetet gång.

I den skoldebatt som råder nu är jag rädd för att den fritidspedagogiska undervisningen ska försvinna och ersättas av praktisk estetisk undervisning av fritidspedagogen/lärare i fritidshem. Det skulle innebära att leken får mindre utrymme i dagens skola och det ser inte jag som en god utveckling mot världens bästa skola. Kursplanen i fritidspedagogiska

I den skoldebatt som råder nu är jag rädd för att den fritidspedagogiska undervisningen ska försvinna och ersättas av praktisk estetisk undervisning av fritidspedagogen/lärare i fritidshem. Det skulle innebära att leken får mindre utrymme i dagens skola och det ser inte jag som en god utveckling mot världens bästa skola.

verksamheter skulle kunna bli det dokument som lyfter upp vårt sätt att undervisa och sätter ord på de färdigheter och förmågor undervisningen ger eleverna. Kursplanen hjälper professionen mot ett gemensamt språk och hjälper till att visa på vilka förutsättningar som behövs för att nå god måluppfyllelse. Jag förstår oron över en skolifiering men ändå inte. Fritidshemmet tillhör skolan och där ska vi fortsätta att vara. Vi är ett undervisande yrke. Det är innehållet som är viktigt inte formen. Däremot är det viktigt att vi behåller vårt professionella förhållningssätt för att yrket ska leva vidare och för att alla elever ska få tillgång till den fritidspedagogiska undervisningen.

Vidare går funderingarna till bedömning. Är det möjligt att bedöma elevernas kunskapsinhämtande i den fritidspedagogiska undervisningen? För många känns det främmande att bedöma elevens sociala utveckling. Jag talade med en kollega som kontinuerligt gjorde sociogram på sin elevgrupp, gjorde en analys utifrån det, och på så sätt kunnat stimulera eleverna till fortsatt utveckling utifrån varje elevs behov. Ständigt när jag befinner mig i verksamheten gör jag bedömningar på elevers behov. Vilka beteende behöver stärkas och vilka behöver tonas ned. Det handlar om mig som professionell lärare i fritidshem/fritidspedagog att välja det bedömningsinstrument som passar min undervisning.

Ett betyg i social utveckling vill jag absolut inte ha men att vi bedömer elever för att komma vidare med utvecklingen och lärandet, ja visst!! Jag måste först göra en analys av gruppen, eleverna innan jag väljer metod för undervisningen. Analysen kräver någon form av bedömningsintrument t.ex. observation, sociogram, samtal mellan lärare och elev, enkät. Till sist: det är vi som profession som ska ta ansvaret för innehållet och utveckla det. Det är vi som bestämmer metoder och innehåll, låt varje elev få till gång till undervisning i fritidspedagogiska verksamheter genom att synliggöra innehållet.

/Line Isaksson, Lärare – fritidspedagog

2 Kommentarer

  1. Äntligen! Här har vi det , svart på vitt, vad vi gör och ska fortsätta göra! Kanonbra kursplan där ni fått med allt!!

Lämna ett svar till Eva Karlsson Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*