No Picture

Om att veta sitt värde

26 april, 2012 Micke Andersson 2

“Jag vaknar inte ens för mindre än 10000 dollar om dagen”. Citatet är från modellen Linda Evangelista i en intervju i Vouge. Ett måhända stöddigt, men självsäkert uttalande från någon som vet sitt värde på marknaden. Som riktmärke om man tänker kräva 10000 i ersättning.

Andra som också börjar inse sitt värde och kräva erkänsla därefter ärsjuksköterskorna som i ett uppmärksammat uppror helt sonika inte längre tänker acceptera ingångslöner under 24000 kr.

No Picture

Fritidshemsbarnen

22 april, 2012 Hadar Nordin 4

Fritidshemsbarnen i Sverige närmar sig till antalet 400.000. Ändå är fritidshemmen den verksamhet som år efter år får försämrade förutsättningar. Skolverkets rapporter är tydliga – liksom skolinspektionens. I skolinspektionens rekommendationer skriver man bla

No Picture

Granska makten (Lärarförbundet) och opinionen Grimlund!

18 april, 2012 Hadar Nordin 7

Eva-Lis Sirén kan bara göra en sak nu. För att vinna förtroende. För att leda. För att få följare.
Upp på barrikaden! Ett redigt brandtal på fritidshemmens dag är nog det minsta jag förväntar mig. En tydlig markering för fritidspedagogen och för 400.000 barn i svenska fritidshem.

No Picture

Tänk om skolgårdens maktlek började i klassrummet eller på fritids?

14 april, 2012 Hadar Nordin 1

Bara den som är överordnad kan fördela straff och belöning. Kan vi skapa likvärdiga möten mellan över- och underordnade individer där den ena har – eller tar sig rätten – att straffa den andra?

Ett straff är ett straff. En ofta ologisk och konstruerad konsekvens. För ett barn är också en utebliven belöning en form av straff. Att straffa sig till – eller belöna sig till (muta) “önskvärda” beteenden är att vara modell i handling för något som vi inte vill att barnen ska syssla med på fritids eller på skolgården. Muta varandra. Straffa. Belöna. Där vill vi ha likvärdighet. Dialog. Konfliktlösning,

No Picture

Avtalsrörelsen -Lärarförbundets sista strå

11 april, 2012 Andreas Nyberg 10

Inför kommande avtalsrörelse har Lärarförbundet allt att bevisa. Den fackliga solidariteten har kommit till sin krita och står inför ett eldprov. Ska vi dra lansar åt varandra eller ska vissa medlemsgrupper återigen upp på utbildningspolitikens offeraltare.

No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig?

7 april, 2012 Hadar Nordin 1

1998 blev skolverket tillsynsmyndighet över förskolan, skolan och fritidshemmet. I slutet på samma år fick man uppdrag från regeringen att belysa kvaliteten i förskolan och i fritidshemmen. För fritidshemmets räkning resulterade det i rapporten – eller en ”så kallad larmrapport” för att citera Christian Lundahl som var projektledare. I en konversation via Twitter säger Lundahl till mig – idag april 2012 – ”Ändå har inget hänt”.

No Picture

Om kursplanens avslag, det tysta facket och min egen lans…

4 april, 2012 Hadar Nordin 5

eskedet kom kanske snabbare än vad vi väntat. Det är bra – då kan vi fokusera på uppgiften. Både här på fritidspedagogik.se samt i olika grupper på Facebook har många goda idéer vuxit fram. Jag har verkligen väntat på ett samtal eller mail från lärarförbundet. En kontakt och utsträckt hand. När beskedet om avslaget kom igår väntade jag tålmodigt i någon timma på ”Plan B”. Förbundets motdrag. Tillslut efter över en timmas väntan bet jag huvudet av skam om bestämde mig för att bj