No Picture

De kallar oss fritidshemspedagoger

11 juli, 2012 Farzin Panahi 5

Varför behövs fritidshemspedagogiken i skolan? För att svara på denna fråga måste det först ske en diskussion om skolan som verksamhetssystem och det lärande som sker inom detta system. Detta för att sedan beskriva vad fritidshemspedagogiken kan tillföra barnen som skolan inte kan.

No Picture

Fritidspedagogik i Almedalen!

6 juli, 2012 Redaktion .se 1

Lärarförbundet har jobbat hårt med sitt opinionsarbete rörande högre Lärarlöner i Almedalen. Så bra att man nominerats till “bästa opinionsarbete” under veckan på Gotland.

Opinionen kring fritidshemmet har dock vart påtagligt frånvarande varpå fritidspedagogik.se slängde en handske via twitter och hashtag #almedalen.

No Picture

Styvmödrar och självrannsakan

3 juli, 2012 Redaktion .se 1

”- Är det några som är riktigt, riktigt styvmoderligt behandlade, både när det gäller resurser, lärartäthet och kompetens är det fritidshemmen.” Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén var tydlig i sitt budskap när hon talade under Lärarförbundets kongress 2010: fritidshemmen för en tynande tillvaro långt från det pedagogiska strålkastarljuset och ansvaret vilar på politiska beslutsfattare. Och visst ligger det en del sanning i det påståendet -folkvalda levererar förutsättningar som påverkar och styr- men frågan är hur väl det är ställt med den fackliga självinsikten och vem som egentligen står som representant för styvmoderligheten. 

No Picture

Skribenter sökes till bokprojekt

1 juli, 2012 Hadar Nordin 12

Fritidspedagogiken (eller fritidshemspedagogiken) finns hos fritidspedagogen. I verksamheten finns pedagogikens kärna och framtida utveckling. Ett av Fritidspedagogik.se:s syften är att förmedla den kunskapen.