Det våras en höst…

…Och vi ska och kan inte göra en repris på förra hösten. Vi har debatterat i forum på Facebook, vi har demonstrerat och skrivit insändare. Namn har samlats och överlämnats och fackförbundets arbete har diskuterats. Bra så men nu måste ord bli till handling. Krafttag måste tas. Positioner måste flyttas.

Det finns idagsläget ett fackförbund som organiserar fritidspedagoger. De heter Lärarförbundet och lever enligt sin etikett. Alla ska kallas lärare. Svårigheterna med detta har diskuterats förr. Osynliggörandets retorik. Somliga av oss har lämnat detta förbund. Men många finns kvar. Det påstås att det finns 6000 fritidspedagoger arbetandes i fritidshem. Lärarförbundet hävdar att man samlar 4000 av dem. 2/3. Var finns övriga 2000?

Det finns en rädsla att lämna stora Lärarförbundet. Ändå har 1/3 redan valt annat. Det anses finnas en styrka att vara med i ett stort förbund.

Nu finns kanske andra alternativ att jobba för, för den som inte vill gå med i kommunal, SAC eller stå utan fackförbund. Lärarnas riksförbund har på sin kongress beslutat att Saco ska arbeta för att fritidspedagoger ska ha ett eget fackförbund. Likaså förskollärarna. Varför ska vi inte försöka samla alla 6000 fritidspedagoger i ett förbund? Specifika och riktade frågor på agendan.

Lärarförbundets ämnesråd har deklarerat att man kommer att fortsätta lobba för den kursplan Herrarna Björklund och Östberg redan sagt nej till. Någon annan politik har man inte tagit sats för. Dock avser man ha en nationell konferens för fritidspedagoger. Låter som min tanke om okonferens bara det att ämnesrådet vill kalla “regionalt ansvariga fritidspedagoger/lärare i fritidshem” Har ämnesrådet kontakt med alla lokala avdelningar som planerat okonferens i höst för fritidspedagoger? Där fanns grunden! Inte hoppa över det lokala engagemanget och kalla regionalt ansvariga. Jag såg något större. Något annat. Ett upprop, en möjlighet. Men. Att stjäla bra idéer och göra dem bättre har folk gjort i alla tider. Ovanligt dock att ta bra idéer och reducera något. Göra den fattigare.

Så. Hösten måste utvisa hur fritidspedagoger ska organisera sig fackligt. Det är inte att föredra att vi segregeras ut i olika förbund. Att Lärarförbundet bara organiserar 2/3 av de aktiva är redan där fattigt när totalen räknar blott 6000.

Vidare måste några tankar prövas i realitet.

Extra kongress inom Lärarförbundet
Det krävs att 75 lokala avdelningar kräver det för att det ska ske. Kongressen får bara behandla aviserad fråga. Förslag: “Fritidspedagogen i lärarförbundet. Praktik och politik”.
Här finns en reell möjlighet att påverka förbundets politik.

Juridisk aktion
Kontakt med advokatbyråer skall återupptas under hösten. Minst två välrenommerade byråer har visat intresse för att driva en grupptalan mot regeringen. Här hoppas jag att Lärarförbundet visar sin goda vilja och ger de medlemmar som deltar ekonomisk support.

Samarbete med andra intressenter för kvalité och värdiga förutsättningar i fritidshemmen
Här är Barnverket en tydlig aktör på området och där ska vi fortsätta samarbeta. Föräldrar som köpare av fritidshemsplatser är den enskilt starkaste påverkansfaktorn. Vid sidan om Barnverket har Majblomman visat intresse för att arbeta kring fritidshemmen. Här ser vi fram emot mer kontakt med generalsekreterare Lena Holm.

Vad kan vi göra lokalt?
Påverka sin lokala förbundsavdelning mot en extra kongress. Skrivelse för detta är på gång och kommer att skickas till samtliga avdelningar. Där kommer finnas tydliga ställningstaganden och grund för lokal påverkan.

Vidare kommer vi från fritidspedagogik.se att bygga mer material för uppmärksamhet och information. Redan nu finns en del material under “kampanjer”. Vi kommer också att diskutera en kampanj med Barnverket.

Ibland uttrycks önskemål om lokala nätverk på många håll. Lärarförbundet har nätverk på många håll redan nu. Ibland finns dock en styrka i att bygga saker själv. Den eller de som bygger nätverk utlovas plats på fritidspedagogik.se för samlande av information och för dialog. Antigen via egen inloggning eller via vårt kommande forum i egen grupp. Många kanske föredrar Facebook, men alla kanske inte har Facebook. Då kan vi erbjuda ett annat alternativ för den som vill.

I somras ansökte jag om ett projekt på en crowdfunding-site. En tanke om att samla pengar för att sprida våra egna ord. Tanken – drömmen – var och är att samla till en bilaga i DN likt den Lärarförbundet hade under Almedalsveckan. Den bilagan som aldrig nämnde fritidspedagogen. Kostar runt 200.000. Det 76:- per medlem i “fritidspedagoger kräver lärarlegitimation” om vi inte hade reklam i bilagan. I en sådan bilaga skulle fritidspedagoger kunna skriva texter, Barnverket, Majblomman och oppositionspartierna skulle säkert också bidra. Nu har crowdfunding-siten inte svarat ännu. Nytt försök i höst.

Lita inte på att någon annan ska göra jobbet. Bidra med vad du kan! Aktiv påverkan lokalt eller centralt. Bidra med pengar till bilaga eller annons. Eller sprida kunskap på din lokala arbetsplats. Alla kan göra något. Men lita inte på att någon drar lans för dig.

1 Kommentar

  1. Bra att sparka igång hösten ordentligt. Här finns det massor som du som enskild, eller fack kan sätta tänderna i för att förbättra situationen för fritidshemmen och för Fritidspedagogen. Bara börja bidra.
    Tack för ditt engagemang, Hadar.

Lämna ett svar till Olof Jonsson Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*