Framgångar

Örnsköldsviks Allehanda och Smålänningen

Örnsköldsviks Allehanda och Smålänningen

Den bortom ohållbara situationen för landets fritidshem som orsakats av oansvariga, kortsiktiga och dumsnåla politiska beslut börjar med lite hjälp sippra upp till allmänhetens kännedom allt mer. Det är mycket möjligt att dessa beslut balanserar vådligt på gränsen till regelvidriga.

Fritidspedagogik.se och Barnverket har i en gemensam insändare som gått ut till (och publicerats i) flera tidningar gjort en insats för att väcka uppmärksamhet kring att kraven i den nya skollagen även måste uppfyllas inom fritidshemmen.

Dessa är också är en del av skolväsendet vilket många lättvindigt tycks välja att glömma bort.

Förhoppningen är att större medvetenhet om vad som går att kräva skapar en opinion som ifrågasätter orimliga beslut och leder till anmälningar till Skolinspektionen om så behövs.
Så var t.ex fallet i Kristianstad där Skolinspektionen påtalade att en skola gjorde fel som nekade ett barn längre vistelsetid på fritids.

Sålänge det saknas motstånd kommer fortsatta besparingar genomföras utan pardon.

Fler som i samma anda tydligt står upp för barnen och fritidshemmen är Lärarförbundets lokalavdelning i Karlstad som i en insändare också efterlyser ansvarstagande från politiker.

Möjligen har allas våra gemensamma ansträngningar redan gjort viss nytta t.ex i Älmhult som plötsligt meddelar att planerade besparingar på fritidshemmen inte kommer genomföras eftersom beslutet var grundat på en nyligen upptäckt “räknemiss”. Någon närmare förklaring till denna miss har inte givits.

Att ingen i kommunhuset förrän nu efter folkstorm och mediauppmärksamhet reagerat på en miss som orsakar en så dramatisk nerskärning som 30% är uppseendeväckande. Vad hade hänt om inte det upptäckts? Hade man utan att ifrågasätta genomfört besparingen? Att gå ut med uppsägningshot är ingen liten sak för en arbetsgivare.

Tydligen hann dock några fritidspedagoger oroliga för sin försörjning redan flytta självmant. Kanske kommunens lilla “räknefel” löst sig därigenom? Eller kommer/har dessa vakanser ersatts med ny personal, isåfall, vilken och hur?

Medan vi väntar på svaret på dessa frågor fortsätter vi att väcka uppmärksamhet och skapa opinion!

Uppdatering
Lärarförbundet uttalar sig om ärendet.

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*