Till Maria och alla andra föräldrar till barn i den svenska grundskolan

Jag kommer att posta några gamla texter från en blogg som ska läggas ned då fritidspedagogik.se ersatt den, så att säga. Först ut är en text från Oktober 2011 som heter
“Till Maria och alla andra föräldrar till barn i den svenska grundskolan”

Vill dock åter igen förtydliga att jag är en stor förespråkare av samverkan mellan fritidshem och skola samt att bilden av skolan möjligen framställs som generaliserande, Det finns fantastiska lärare som driver svensk skola framåt i tiden. Jag tror på svensk skola och svenska lärare!

Till Maria och alla andra föräldrar till barn i den svenska grundskolan

Om du som förälder känner igen dig i dagens skola så är det inget bra tecken. Vi borde kommit längre.

Tyvärr har rådande utbildningspolitik jobbat starkt för ett steg bakåt i tiden. Jan Björklund som symbol för denna politik har slängt sig med begrepp som “flumskola” en hel del, där Björklund i sin tur haft Fritidspedagogen som symbol för detta känns det som. Det är i alla fall fritidspedagogen han och utbildingsdepartementet devalverar i den nya skollagen medan tex. lärare ska få större karriärsmöjligheter, lektorstjänster och legitimation.

Lite i smyg och tystnad har detta skett. Fritidspedagogen har under en längre tid blivit av med, eller aldrig fått, befogenheter att jobba i likvärdig samverkan med den etablerade lärarkåren. Nu i den nya skollagen är inte Fritidspedagogen längre den självklara professionen att bedriva fritidshemmets verksamhet. Istället premieras lärare och förskollärare att ansvara och bedriva den. Fritidspedagogen flyttas successivt ned i leden till att nu vara “övrig personal”.

Låt mig som fritidspedagog ge dig som förälder en möjlig utveckling och konsekvensanalys av dessa förändringar (eftersom utbildningsdepartementets egen inte går att finna . Kanske den aldrig skrevs.)

Fritidspedagogen med sin fritidspedagogik har tillfört en tämligen platt och tvådimensionell skola dynamik. Med ett kompletterande arbetssätt, under den obligatoriska skoldagen, har fritidspedagogiken bjudit ditt barn andra infallsvinklar på kunskap och sett andra vägar till lärande än den tänkta traditionella skolundervisningen. Dynamisk pedagogik med en större näsa och uppskattning för det kreativa, lekfulla och divergenta i ditt barns lärande. Med fritidspedagogens intåg i skolan kom en samlad omsorg över hela dagen. Någon som kunde fokusera på hur ditt barn mår i en skola som allt mer fokuserar på vad ditt barn kan och vet. I fritidspedagogen fick du som förälder en närmare relation till ditt barns dag och en yrkeskår som gjorde glappet mindre från förskolan.

Fritidsverksamheten, den ditt barn befinner sig under eftermiddagen efter skolans slut har fokuserat på omsorg, ditt barns intressen och möjligheten till att hitta ett nytt intresse. Nu pratar de nya reglerna om undervisning på fritidshemmet och läxläsning på fritidstid.

Fritids är med politiska piskor påväg att bli en förlängd skoldag där omsorg, rekreation och ditt barns egna behov kommer att nedvärderas. Det omätbara ska ut. Kreativitet, estetik, handens skapande, kroppens uttryckssätt via dans och rörelse. Det som inte är mätbart går inte att systematisk kvalitetssäkra. Lite så går den vemodiga polkan fram i marsch-takt.

Har du ett barn vars starkaste egenskaper går att finna inom det estetiska-kreativa spektrat skulle jag vara orolig. De är de första och största offren i den svenska “kunskapsskolan” som famlar i mörkret efter vad som fått oss att halka efter.

Har du ett barn som lär sig bäst genom att göra/praktisera/uppleva? ( för att ev. sen läsa mer om..) Även där har vi ett offer på standardiseringens altare.

En skola utan fritidspedagoger blir lätt platt och odynamisk. Fritidspedagogiken har “räddat” många barn genom åren. Alla de som inte har passat in i skolans form och norm. Alla de som varit kompetenta utanför läroplanens mål och värden. “Kunskapsskolan” i sin torraste form passar kanske 20% av barnen i sin egenart. Dessa 20% komma att ha stor fördel genom hela sin skolgång och kanske vidare i livet för att de passade in i skolans form. Alla andra barn riskerar bli offer för en skola som inte anpassar sin form efter varje barns egenart (om de inte räddar sig själv – eller någon annan finns att lotsa dem fram).

Det blir som att acklimatisera pingviner till Boston, Massachusetts. Man kan få det att funka men alla kommer inte att må bra och få kommer att nå sin fulla potential.

Som förälder borde du känna till vart utvecklingen kan komma att bära. Prata med ditt barns fritidspedagoger om detta. Läs gärna själv den nya skollagen och behörighetsförordingen. Kanske kan Du vara till hjälp. Kanske kommer fritidspedagogen att behöva din hjälp att bilda opinion en vacker dag.

Tack för att du tog dig tid att läsa. Det handlar om mig och dina barn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*