No Picture

Previously on fritidspedagogik.se

14 augusti, 2012 Micke Andersson 1

Ett långt sommaruppehåll närmar sig sitt slut och nästan som på TV ska många spännande cliffhangers från vårsäsongen få sin upplösning. För skulle inte en hel del av det som utspelat sig under det gångna året kunna varit hämtat ur handlingen från någon dålig politisk dramaserie.

No Picture

Vägen till legitimation för fritidspedagogerna

5 augusti, 2012 Hadar Nordin 6

Det finns flera vägar att gå för att skapa opinion och påverka för fritidspedagogens legitimerande. Var och en av dessa vägar har sina utmaningar och sina konsekvenser. Dessa utmaningar och konsekvenser måste vi titta närmare på. Som jag ser det finns det fyra tydliga spår. Jag kommer nedan att redovisa min bild av dem. Det är dags att välja väg och jobba därefter.

Lärarlegitimation via skolämne – Lärarlyftet 2

Vägen: Fritidspedagoger kan få lärarlegitimation om man läser till ett skolämne via lärarlyftet 2. Detta spår har hyllats av några och sågats av andra. Sett ur en personlig anställningstrygghet kan man förstå att lärarlyftet lockar. Det ger behörighet och legitimation. Frågan är om det är en väg att uppmuntra?

No Picture

Det våras en höst…

1 augusti, 2012 Hadar Nordin 1

…Och vi ska och kan inte göra en repris på förra hösten. Vi har debatterat i forum på Facebook, vi har demonstrerat och skrivit insändare. Namn har samlats och överlämnats och fackförbundets arbete har diskuterats. Bra så men nu måste ord bli till handling. Krafttag måste tas. Positioner måste flyttas.