Ett gäng fakta som gör jävligt ont

->1980 var det 17,8 barn per barnsgrupp i fritidshem – Idag är det nästan 40 barn i snitt per barngrupp.

->På tio år har 162 fritidshem försvunnit Men antalet barn ökar kraftigt. Bara det senaste året ökade antalet barn i fritidshem med 18.100

->Mer än var fjärde utbildad fritidspedagog har lämnat yrket. 

->28,8% av dagens fritidshemsarbetare har adekvat utbildning mot arbete i fritidshem. 

->Det går 21,5 barn per årsanställd i fritidshem. 28,8% av de årsanställda har utb mot arbete i fritidshem. Således går det 74,6 barn per FRITIDSPEDAGOG.

->Rektorers och skolledares utbildning behandlar fritidshemmets uppdrag och styrning godtyckligt. Inte obligatoriskt. 

->Skolinspektion konstaterar: I över hälften av de granskade fritidshemmen behöver rektorn bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag

->Det är troligt att skolledare fördelar MER resurser till den obligatoriska verksamheten och att fritids får täcka för underskott.  En snabb titt på budget och budgetresultat viskar om detta.  Fler barn. Färre pedagoger OCH Mindre resurser?

->Mellan 1980-2007 skrevs 17 avhandlingar rörande fritidshemmen. En bråkdel av vad som skrivits inom andra pedagogiska områden.

->1998 kom larmrapporten “Finns fritids?”. Den fick ingen effekt och utvecklingen har fortsatt i fel riktning. Fritids finns. Men vem bryr sig?

->Lärarförbundets retorik i den offentliga debatten undrar vem som ska stå i klassrummet om 10-20-30år. Ändå arbetar cirka hälften av de “lärare” som saknas 2020 i förskola och fritidshem. Inte i klassrum.

->SCB hävdar att det saknas 4500 fritidspedagoger år 2020. Ändå saknar över 11.000 arbetare i fritidshem utbildning mot just det arbetet. Har vi bakat in i systemet att “alla inte behöver vara fritidspedagoger i fritidshem”? Räcker det med en fritidspedagog per 74,6 barn? Räcker det – att i snitt – varannan fritidsgrupp har en utbildad fritidspedagog? 

->Lärarnas riksförbund följer fler fritidspedagoger på Twitter än Lärarförbundets ordförande. 

Källor: Skolverket, Forskning.se, SCB, Skolinspektionen, Lärarförbundet samt budget och budgetredovsning från ett 20-tal kommuner.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*