Kulturen äter strategier till frukost

Egentligen har business management inget i pedagogisk text att göra, men citatet från företagsutvecklaren Peter Drucker är adekvat även inom vårt skrå. Drucker menar att utveckling måste ske från grunden för att kunna genomföras. Att endast revidera toppen av isberget kan aldrig leda till förändring.

Självklart kan tyckas, men hur självklart är det egentligen för oss pedagoger att skärskåda oss själva och varandra?

Utveckling måste ske från grunden för att kunna genomföras. Att endast revidera toppen av isberget kan aldrig leda till förändring.

Hur ofta reproducerar vi inte egna (van)föreställningar och förgivettaganden och begränsar därmed dagens barn från sin egen uppväxt?

Hur ofta står inte dessa (van)föreställningar i vägen för ett utvecklande möte mellan pedagog och barn?

Såväl Skolverket som Barn- och elevombudsmannen rekommenderar en normkritisk pedagogik för att komma till stånd med det förebyggande arbetet av diskriminering och kränkningar. Men det är uppenbart att enskilda normkritiska nedslag bara blir en tallrik fil på kulturens frukostbricka.

För hur normativ är inte strukturen som fritidshemmets kultur vilar på? (Och hur många fritidspedagoger känner sig inte uppätna av skolans kultur?)

Hela grunden för vår syn på barn kommer från normativa skolor som den strikta utvecklingspsykologin och behaviorismen.

Med dessa förlegade cementskor på utvecklingens fötter är det inte svårt att förstå varför värdegrundsarbetet tar så små kliv.

Och så länge vi fokuserar på ytliga strategier som SET, Vilse i skolan, Komet eller liknande metoder som i sig strävar efter att normera barnet kommer också den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling endast ligga och flyta på ytan.

Vidare finns på fritidshemmet, förutom de utforskade bristerna i genusarbete och det svaga tillvaratagandet av mångfald, spaltmeter med vedertagna sanningar som utgår från stereotyper och normativ människosyn.

Det kan vara

– att prata om inkludering
– att kräva ledighetsansökan för andra högtider än jul och påsk
– att tvingas äta med bestick
– att lära sig äta upp det man tagit för sig eller blivit serverad
– förbud mot mössa och keps
– könssegregerade toaletter
– könssegregerade omklädningsrum
– tjej- och killuppdelningar av allehanda slag
– termer som “barn i behov av särskilt stöd”

(Detta är bara en handfull exempel, jag uppmanar er att fylla på listan i kommentarsfältet nedan.)

Varje enskild pedagog är bärare av sin kultur, men på allt för många arbetsplatser försöker man upprätta “samsyn” eller “gemensamt förhållningsätt”. Vilket i sin tur begränsar barnen som kulturbärare.

I många fall talar man också om “den gemensamma värdegrunden” och förutsätter därmed paradoxalt att samma mall för alla att följa skulle vara den bästa strategin för att upprätthålla möjligheten att vara olika.

Kulturen slickar sig om munnen.

Att arbeta sig ut ur det nät av normer som håller så väl pedagogik som det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering tillbaka kräver inte bara att varje pedagog klipper sig genom sina egna föreställningar maska för maska. Det kräver också en total omfördelning av makt och inflytande på såväl fritidshem som skola. Där barnets roll som kulturbärare måste bli jämbördig pedagogens.

Innan dess är alla årliga planer endast morgonbuffé för rådande kultur.

1 Kommentar

  1. Jag jobbar som förändringsagent och ett lyckat förändringsarbete måste, precis som Andréas Nyberg skriver, gå på djupet. Involvera intellektet och magkänslan (mahout och elefant – läs SWITCH av Dan & Chip Heath om inte gjort det innan!), för det är först när känslorna är med som det kan bli (inte automatiskt, kräver fortf mycket jobb!) förändring.
    Och för varaktig bestående förändring/förbättring måste ALLA vara med, från timanställd till VD, för att hålla kvar vid business-analogin. 🙂

    “…begränsar därmed dagens barn från sin egen uppväxt?” – där har du verkligen kärnfrågan – för visst gör vi det, och det görs ju av hela samhället, från närmsta familjemedlemmar till skolsystem, till arbetsmarknaden, idrottsorganisationer och tutti helt enkelt.

    Gäller snacka om detta överallt mao
    /Helena, samordningsgruppen http://www.barnverket.se

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*