No Picture

Varje satsad krona på skolan, är inget värd utan motsvarande satsning på fritidshemmet

30 oktober, 2012 Hadar Nordin 26

Men låt mig säga det nu: Varje satsad krona på de yngre skolbarnen, som inte följs upp av en satsning på fritidshemmet, är pengar i sjön. ||||Nästan 9 av 10 barn i åldern 6-8 år är inskriva på fritids. I storstäderna är den siffran högre. Att satsa på ena halvan av deras dag med inte den andra kontraproduktivt. Kommunal har i sin rapport ”Har någon sett Matilda” lyft fram vilka konsekvenser många års nedskärningar har fått för verksamheten. Underrubriken till rapporten är central: ”Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara”.

No Picture

Lärarförbundet tar över…

26 oktober, 2012 Redaktion .se 0

…ansvaret för priset “Årets Fritidspedagog”.

Det är givetsvis mycket gjäldjande att man plockar upp bollen som NCFF tappat. NFCC har idag kontaktat fritidspedagogik.se för att kommentera detta, vi återkommer i det ärendet.

Det ska bli spännande att se vilka kriterier man väljer att lyfta fram. Här kommer några tips från redaktionen:

-> Pedagogisk yrkesskicklig

-> God kunskap om barns utveckling och socialisation

-> Engagerad och aktiv på sin arbetsplats, en förebild för sin kollegor

-> Engagerad lokalt och/eller nationellt i att sprida kunskap om fritidshemmet och fritidspedagogiken

-> Verkar för att stärka fritidshemspedagogiken på den lokala arbetsplatsen

-> Verkar för att få tillstånd pedagogisk samverkan med skolan som gynnar barnen/eleverna socialt och/eller kunskapsmässigt

-> Utvecklande arbetssätt på fritidshemmet och/eller i samverkan med skolan

-> Aktivt jobbar med yttre samverkanspartners i det nära samhälls-, kultur-, och föreningslivet

-> Aktivt arbete med elevers hälsa

-> Aktivt arbete med att utveckla IKT inom fritidshemsverksamheten

Fritidspedagoger! Fyll på med era egna kriterier!

No Picture

Rasten – ett vidgat rum för lärande

18 oktober, 2012 Hadar Nordin 2

Olof Jonsson brukar fråga – ”varför har eleverna rast?”. Det är en bra fråga. Är rasten till för att ”springa av sig” för att orka sitta still? Är den en ”paus” som ordet rast antyder, om så en paus från vad? Min bild är att rasten är ett ”vidgat rum för lärande”. Jag lånar det uttrycket från Tom Tiller, författare till den läsvärda boken med samma namn: ”Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande”.

No Picture

Sveriges modernaste pedagogik!

14 oktober, 2012 Hadar Nordin 4

Ibland när jag pratar med människor inom eller utanför skolans värld möter jag en bild av fritidshemmet som känns gammalmodig. Förvisso har fritidshemmet anor som sträcker sig längre bak i tiden än den svenska folkskolan. 

No Picture

Fritidspedagogik – ett progressivt lärande?

12 oktober, 2012 Hadar Nordin 0

Jag har försökt beskriva fritidspedagogiken som samtida, i rörelse med tiden och barnet. Redo att möta ett behov. Samtidigt vill jag hävda att fritidspedagogiken är mer än reaktiv. Den är progressiv (framåtsträvande). Fick en länk av Micke Andersson rörande ” Progressive education” som känns intressant. I brist på forskning får vi ibland klistra och koppla fritidspedagogiken till andra etablerade värden eller normer.