6 frågor till Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet

Ni har bråda dagar och avtalsrörelsen stegrar, hur tror du SKL svarar upp på era krav?
Det nya läraravtalet för de kommunalt anställda lärarna är nu klart och ger Sveriges lärare mer än andra på svensk arbetsmarknad. Det är ett första steg mot den helt nödvändiga uppvärderingen av läraryrket, men det är ett steg som måste följas av fler. Avtalet innehåller en ny och mycket viktig uppsägningsklausul som gör att vi kan säga upp avtalet redan om drygt två år om inte kommunpolitikerna tar ansvar för lärarkrisen och höjer lärarlönerna. Det är verkligen upp till bevis för Sveriges kommuner.

Fritidspedagoger har uttryckt oro för att hamna utanför, vis eller bränd av erfarenhet. Förhandlingschef Åström är dock tydlig. Alla är med. Tycker SKL samma sak?
Det nya läraravtalet gäller alla lärare med kommunal anställning. Det skiljer inte mellan olika lärarkategorier. Lärarförbundet har varit mycket tydligt med detta krav sedan första stund och det har inte heller denna gång varit några diskussioner om att avtalet skulle gälla olika för olika lärargrupper.  

Den fritidspedagogiska debatten har vart het och ibland på gränsen, tycker många – både från den oppositionella hållet och från lokala ombud som tagit ton mot medlemmar. Hur väl insatt är du i den debatten?
Det är bra och viktigt att vi har en intensiv diskussion om fritidspedagogikens roll i Skolsverige, om den viktiga roll en hög kvalitet i fritidshemmen kan spela för barns utveckling och om vikten av goda villkor för fritidshemmens lärare. Jag är väl insatt i den debatten och deltar ofta i den, inte minst med politiker i kommuner, fristående skolor samt i riksdag och regering, men också med lärare på fritidshem runt om i landet under mina många besök på olika orter. Jag hoppas att många lärare i fritidshemmen känner sig välkomna att delta i diskussionen om sitt ämne och sin yrkesroll. Det är viktigt att alla känner sig välkomna att delta.

Vi som vill utveckla fritidspedagogikens roll och kvalitet har en tuff utmaning i att få politiker att förstå och agera. De senaste decennierna har lämnat en hel del övrigt att önska när det gäller vilken roll politikerna tillmätt fritidspedagogikens möjligheter.

Fritidspedagoger tar saker i egna händer och över 400 personer har anmält intresse för en juridisk aktion mot staten för ogiltigförklarandet av våra utbildningar. Några anser att förbundet borde tagit den kampen. Kan medlemmar räkna med ekonomiskt stöd i den aktionen vid en eventuell förlust?
Den som är medlem i Lärarförbundet kan, enligt våra stadgar, efter individuell prövning få rättshjälp. Det är en av flera viktiga delar i ett fackligt medlemskap. Beroende på situation kan en medlem företrädas av en av förbundets jurister i domstol. Lärarförbundet står inte för ekonomiska kostnader om medlemmen företräds av eget ombud.
 
Vad vill du säga till de fritidspedagoger som inte ser vad Lärarförbundet och ämnesrådet gjort de senaste ett eller två åren?
Lärarförbundet har, både nationellt och lokalt, lagt ned mycket arbete kring fritidspedagogikens utveckling och kring yrkesrollerna i fritidshemmen. Jag har vid ett flertal tillfällen – bland annat på fritidspedagogik.se – redovisat vad jag och Lärarförbundet har gjort och vad vi har uppnått. Bland annat har vi arrangerat flera konferenser, haft kampanjveckor, skrivit insändare och debattartiklar, uppvaktat politiker i kommuner och nationellt, skrivit skrivelser kring legitimations- och behörighetsfrågorna, utvecklat ett förslag till en kursplan och mycket annat. Personligen diskuterar jag mycket ofta fritidshemmens kvalitet, vårt krav på att även lärare i fritidshemmen ska omfattas av legitimation mm med politiker på alla nivåer.

Lärarnas Riksförbund säger att man organiserar fritidspedagoger som har ämnesbehörighet i skolan. Kan du se att fritidspedagoger söker sig från Lärarförbundet?
Lärarförbundet har en ökad medlemstillströmning i alla lärargrupper och det gäller även lärare i fritidshemmen. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med över 230 000 medlemmar. Vi finns i alla skolformer och har den bredd och den kunskap som gör att vi blir lyssnade på. Vi är övertygade om att man blir starkare om man håller ihop. Splittring gynnar bara arbetsgivaren. Därför vill vi i Lärarförbundet ha en lärarorganisation i Sverige. Lärarförbundet har mycket att erbjuda lärare i fritidshemmen och vi jobbar hela tiden för att bli en ännu bättre lärarorganisation för alla lärare.

2 Kommentarer

  1. ” Jag hoppas att många lärare i fritidshemmen känner sig välkomna att delta i diskussionen om sitt ämne och sin yrkesroll.”

    Vad är det för ämne Sirén pratar om?

  2. Finns det på allvar fritidspedagoger som överväger att gå med i LR? Känns ju som om det är deras politik som regeringen driver. De organiserar ju bara “riktiga” lärare…

Lämna ett svar till Niklas Elofsson Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*