Fritidspedagogik – ett progressivt lärande?

Jag har försökt beskriva fritidspedagogiken som samtida, i rörelse med tiden och barnet. Redo att möta ett behov. Samtidigt vill jag hävda att fritidspedagogiken är mer än reaktiv. Den är progressiv (framåtsträvande). Fick en länk av Micke Andersson rörande ” Progressive education” som känns intressant. I brist på forskning får vi ibland klistra och koppla fritidspedagogiken till andra etablerade värden eller normer. Se här!

Progressive education – framåtsträvande lärande.
Progressive education is a pedagogical movement that began in the late nineteenth century and has persisted in various forms to the present. More recently, it has been viewed as an alternative to the test-oriented instruction legislated by the No Child Left Behind educational funding act
The term “progressive” was engaged to distinguish this education from the traditional curriculum of the 19th century, which was rooted in classical preparation for the university and strongly differentiated by socioeconomic level. By contrast, progressive education finds its roots in present experience. Most progressive education programs have these qualities in common:
• Emphasis on learning by doing – hands-on projects, expeditionary learning, experiential learning
• Integrated curriculum focused on thematic units
• Integration of entrepreneurship in to education
• Strong emphasis on problem solving and critical thinking
• Group work and development of social skills
• Understanding and action as the goals of learning as opposed to rote knowledge
• Collaborative and cooperative learning projects
• Education for social responsibility and democracy
• Highly personalized education accounting for each individual’s personal goals
• Integration of community service and service learning projects into the daily curriculum
• Selection of subject content by looking forward to ask what skills will be needed in future society
• De-emphasis on textbooks in favor of varied learning resources
• Emphasis on lifelong learning and social skills
• Assessment by evaluation of child’s projects and productions”
[Källa]

Finns en hel del beröringspunkter mellan ”Progressive education” och Fritidspedagogiken:

Emphasis on learning by doing – hands-on projects, expeditionary learning, experiential learning – Lära genom att göra, praktiska projekt, erfarenhetsbaserat lärande eller lärande genom ”expeditioner” (utforskande utflykter)

Integrated curriculum focused on thematic units – En (integrerad) läroplan som fokuserar på tematik.

Integration of entrepreneurship in to education – Jag har länge hävdat att det entreprenöriella lärandet är en fritidspedagogisk vän som klätts I marknadsmässiga kläder. Fritidspedagogiken har alltid vart entreprenöriell men aldrig lånat det ordet. Vi har heller inte – likt skolan idag – försökt formalisera detta lärande.

Strong emphasis on problem solving and critical thinking – Stark betoning på problemlösning och kritiskt tänkande.

Group work and development of social skills – Att arbeta i grupp och (för att) utveckla sociala kompetenser.

Collaborative and cooperative learning projects – Gemensamma projekt av olika slag.

Education for social responsibility and democracy – Utbildning eller lärande med fokus på ansvarfulla individer med demokratiska förhållnings- och tillvägagångsätt.

Highly personalized education accounting for each individual’s personal goals – Ett personifierat lärande (istället för individualiserat), skrivit om det här.

De-emphasis on textbooks in favor of varied learning resources – En mindre betoning på böcker i lärandet och mer fokus på andra resurser.

Och så vidare…
Låter det inte innerligt fritidspedagogiskt?
Vi är fritidspedagoger och progressivpedagoger.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*