Replik till Mattias Bred och Norrbottenskuriren

Hej Mattias Bred!
Du har skrivit en ledare idag…

Vi kan fråga oss vad fritids skulle vinna på att byta namn – till efterskola – i samma anda som förskolan. Har förskolans egenart verkligen stärkts av namnbytet? Alltså, beror det på namnbytet? Att etiketten “fritids” skulle vara en orsak till att politik och huvudman låter 400.000 barn vistas i dessa omständigheter är nonsens. Fritidshemmen är inte politisk prioritet. Oavsett etikett. Hade det vart en prioritet hade det inte gått så långt. 

Analysen om att fritidspedagogen kanske inte är rätt pedagog på plats pga av bristande pedagogisk kompetens stinker av okunskap.

Fritidspedagogen ÄR den enda pedagogen med utbildning för uppdraget. En 3-årig barn och-ungdomsPEDAGOGISK utbildning.  Barnskötare fyller idag en viktig kompensatorisk och kompletterande roll där fritidspedagoger inte finns att anställa. 

1 av 4 utbildade fritidspedagoger har lämnar yrket. Kanske just för att förutsättningarna inte tillåter en pedagogisk verksamhet i enlighet med den bild Kommunal målar upp i sin rapport “Har någon sett Matilda?”

Över 11.000 arbetare i fritidshem saknar utbildning för uppdraget. Det är en orsak till att kvalitén inte håller högsta klass. Förutsättningarna är en annan starkt bidragande faktor. 

SCB hävdar att det saknas 4500 fritidspedagoger år 2020. Lite lustigt tänkt då 11.000 saknar utb idag. Och då är många fritidshem ändå underbemannande. Min analys är att vi saknar kanske 15.000 fritidspedagoger idag.   

Vidare påstår kuriren att inget genomtänk syfte finns med verksamheten. Det är en myt. En faktoid, att inget syfte skulle finnas. Fritidshemmet är läroplansstyrt! 
Samma läroplan som skolan men ett särskilt ansvar för kap 1 & 2. 

Förena lärande och omsorg i korta ordalag. Och det uppdraget är gott ur ett samhälls-och skolperspektiv. Med rätt förutsättningar. 

Så, om nu Mattias Bred på Norrbottenskuriren vill sminka sina misstag i morgonsdagens tidning vore det vackert. Vi vill inte sprida sakfel om en verksamhet som redan simmar motströms. 

Länktips till Mattias: Här, Här och Här.

2 Kommentarer

  1. Bra där! Man kan ju önska att hela ledaren var en enda tryckfelsnisse. Hoppas inte fler delar denna sneda bild av fritids & fritidshemmen.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*