NCFF: Inga ”tappade bollar” – Slagen ur handen av regeringen

NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) har sedan årsskiftet 2011-2012 förlorat sitt statliga basanslag. Detta som en konsekvens av regeringens Autonomiutredning. För verksamhet har detta inneburit såväl omorganiseringar som omprioriteringar, och som det så tydligt påpekades i nr. 3/12 av tidningen miVida, står NCFF inför ett hot om nedläggning.

Eftersom framtiden för NCFF fortfarande är oviss är NCFF:s ambition att säkerhetsställa och bevara några av verksamhetens viktiga aktiviteter. Däribland utmärkelserna Årets lärare i kategorierna Idrott och hälsa, Hem- och konsumentkunskap samt årets Fritidspedagog. NCFF ser det som särskilt angeläget att utmärkelserna för dessa betydelsefulla yrkeskategorier får leva vidare. Med andra ord, NCFF har inte ”tappat några bollar”, utan mycket arbete och resurser läggs ner på överlämnandet av aktiviteten och ansvaret till bland annat Lärarförbundet.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*