No Picture

Förvaltningschef: Fritids är en mjölkko

27 november, 2012 Redaktion .se 6

”Ett exempel är att ökade behov i skolan, bland annat att höja elevernas resultat på nationella prov, har lett till en successiv resursöverföring från fritidshem till skola, vilket bidragit till att personaltätheten
på fritidshemmen minskats och gruppstorleken där successivt ökat”

No Picture

Get dirty with the curriculum!

25 november, 2012 Hadar Nordin 3

Det finns en ganska vedertagen uppfattning som hävdar att fritidshemmets uppdrag är otydligt. Lärarförbundet menar också detta och använder sig av Skolinspektionens slutsatser och rekommendationer i rapporten ”Kvalitet i fritidshem”. Där skriver Skolinspektionen: ”Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt när det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget”. Detta citat använder sig förbundet av när man hävdar nödvändigheten med en kursplan för fritidshemmet. I verkligheten slutar i citatet där utan fortsätter: ”…liksom avseende kraven på en god omsorg. Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs.” . Kraven på god omsorg kan tex innebära tydligare krav på lokaler eller barngruppens storlek. Ledningsansvaret berör förstås rektors roll alternativt annan ansvarig ledare såsom fritidshemsföreståndare. De två senare rekommendationerna är definitivt två potatisar som förbundet hade hyllats för om man skalade. Men även Lärarförbundet köper den ganska felaktiga uppfattningen om att uppdraget skulle vara otydligt.

No Picture

Epistel till ämnesrådet i fritidspedagogik

22 november, 2012 Hadar Nordin 7

Låt oss rensa luften. Facket och jag. Låt oss öppna för den dialog jag aldrig stängt. Vi vet att Lärarförbundet är duktiga på att följa debatten på sociala medier och internet. Det bevisade inte minst Jan Gladh, ombudsman, när han och ämnesrådet träffade mig förra december. Gladh citerade Andréas Nybergs ”oknutna skor”.
Medan förbundet dammsuger de sociala medierna får vi ofta rapporter från lokala fackliga möten från fritidspedagoger som vill hålla oss informerade. Vid flera tillfällen har jag fått uppgifter om hur lokala fackförbund uppmanat på möten att ”inte lyssna till vad som skrivs på fritidspedagogik.se”. Det finns fler exempel på liknande händelser. Jag ska inte dra upp alla dessa saker, det är inte mitt syfte. Däremot kan man ifrågasätta huruvida det är ämnesrådets uppgift att svara på frågor om min person, mitt medlemskap i lärarförbundet och min ansökan om utträde ur samma förbund.

No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig? Del 2

19 november, 2012 Hadar Nordin 7

Den så kallade krisrapporten ”Finns Fritids?” skrevs efter att regeringen ålagt Skolverket att ”belysa kvalitén” i fritidshemmen. Skolverket var ny huvudman för fritidshemmen (-98) och projektledare för rapporten blev Christian Lundahl. I sin avslutande diskussion lyfter Lundahl en hel del viktiga punkter som måste ses som ett belysande av akuta oråd. Låt oss belysa dessa oråd igen, 13 år senare.

No Picture

Förskolans roll för skolans resultat – större än fritidshemmets?

17 november, 2012 Hadar Nordin 1

Förskolans roll – viktigare än fritidshemmets?Svensk förskola – bäst i världen. I alla fall om vi får säga det själv. Den är i alla fall så bra att den enligt Lärarförbundet påverkar skolornas (eller snarare elevernas resultat). På samma vis hävdar jag att fritidshemmets verksamhet kan bidra till elevers kunskapsutveckling och skolors resultat. Inte som fritidshemmets primära mål men som en biprodukt av fritidshemmets verksamhet

No Picture

Årets skolkommun 2012 – Har Ni hittat Matilda?

14 november, 2012 Hadar Nordin 16

”Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.” Imorgon presenteras ”Bästa skolkommun 2012”. Som grund för utmärkelsen ligger 14 kriterier som Lärarförbundet tagit fram. 14 kriterier ”som vi anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.”

No Picture

Matilda fortfarande borta

11 november, 2012 Micke Andersson 1

Det är nu lite mer än två veckor sedan som Kommunal släppte sin Matilda rapport om den alarmerande situationen på landets fritidshem. Den fick sina femton minuter i medias rampljus och är i skrivande stund med stor sannolikhet mitt uppe i förträngningsprocessen hos dem som faktiskt har makt att påverka.