No Picture

Entreprenöriellt lärande i fritidshemmet

26 december, 2012 Redaktion .se 9

Jag ska inte påstå att fritidshemmet är mitt specialområde. Snarare tvärtom. Det är en del av vårt skolväsende som jag nästan inte haft någon direktkontakt med. Som mest kan jag kanske kalla mig en ”betraktare” av diskussionerna kring ”fritids” innehåll, organisation och av dess framtid. Som verksamhetsutvecklare har jag fått förmånen att arbeta med att hitta formerna för hur ett systematiskt kvalitetsarbete på ett naturligt sätt ska kunna innefatta även fritidshemmet. Det är genom detta arbete som mitt intresse har väckts

No Picture

Till Lärarförbundets försvar

11 december, 2012 Hadar Nordin 1

Ibland saknar debatten empati. Igår infann sig en spontan #fritidschatt på twitter. Den blottade dels ett ganska fattigt argumentförråd men också en blödande frustration hos fritidspedagoger. Det finns – hur mycket vi än önskade att det inte gjorde – en polarisering mellan Lärarförbundet och fritidspedagoger. Lärarförbundets Förbundssekreteraren hävdade dock på twitter att allt som oftast är allt bra. Fritidspedagogen som en del av förbundet. En stor familj med gemensamma mål. Nu hävdar många fritidspedagoger att det inte alltid är så. Kanske aldrig vart. Och hur är det nu, ska man eller inte, lyssna på sina kritiker?