Behörighetsförordningens konsekvenser

Vi är många som siat över behörighetsförordningen konsekvenser för fritidspedagogerna. Varför vi uppmanat Lärarförbundet till att övervaka arbetet med den utlovade ändringen i förordningen. Varför vi pressat förbundet att pressa utbildningsdeparetementet med samma blåslampa som Sveriges kommuner får känna på i lönefrågan. Idag har fritidspedagogik fått tre mail på samma tema. En redogörande dialog mellan en fritidspedagog och Lärarförbundet i Hudiksvall. Texten nedan via mail, saxad från Facebook-gruppen “Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation” 

“Hej!, Du undrar över fritidspedagogernas framtid i Hudiksvalls kommun. Läget är enligt följande

Eftersom fritidspedagoger endast är behöriga på fritids, blir det ett problem fr o m 2015-07-01, då kommunen kommer att gå strikt på behörighet. Om man som fritidspedagog har ett praktiskt.estetiskt ämne som musik eller bild så får man även undervisa i grundskolan i detta/dessa ämnen.

Om man inte har något sådant ämne, så blir det ett problem, man blir deltidsarbetslös. Man får stämpla högst 75 dagar som deltidsarbetslös, sedan anses man ha den sysselsättningsgrad som man har efter dessa 75 dagar.

Med anledning av denna situation, har jag frågat förvaltningschefen vad man som arbetsgivare kommer att göra för att hjälpa denna personalkategori. Svaret var: “ingenting”. Det man kommer att göra är att placera alla fritidspedagoger på fritids och sedan, om behov uppstår, kommer man att få arbeta som elevassistent i skolan för att fylla upp tjänsten.

Då jag inte tyckte att detta var ett tillfredsställande svar, lobbade jag frågan mot politiker i Lärande- och kulturnämnden. Ett parti lämnade in en motion om att fritidspedagoger skulle kunna få arbeta i förskolan på samma villkor som barnskötare (fast med bättre pedagogisk kompetens). I det tjänsteutlåtande, som förvaltningschefen lämnat till nämnden som svar på motionen, står att i förskolan ska det hädanefter
endast anställas förskollärare, inte ens barnskötare. Som en parentes kan nämnas att förvaltningschefen själv är fritidspedagog, så svaret förvånar mig något.

Detta tjänsteutlåtande var uppe som ett ärende i kommunstyrelsen för två veckor sedan, där man biföll förvaltningschefens förslag till beslut, enligt ovan. I utlåtandet står om fritidspedagoger att “förvaltningen är medveten om fritidspedagogernas situation och kommer att göra vad man kan för att ta till vara på deras kompetens”.

Efter detta har har jag ställt frågan till förvaltningschefen igen för att få ett klarläggande om vad hon menar med den sista meningen ovan. Svaret blev ganska oklart. Igår talade Lisa Kristensen (på Lärande- och kulturförvaltningen) om att planen för fritidspedagoger är att de ska placeras på fritids, där de är behöriga och att sedan kan man arbeta som elevassistent för att fylla ut tjänsten.

Vi har nu uttömt de möjligheter som finns. Det hänvisas hela tiden till den nya skollagen och den nya behörighetsförordningen.

Elisabeth Swedman
ordförande och huvudskyddsombud
Lärarförbundet i Hudiksvall”

Det är dags att höja rösten nu. 

14 Kommentarer

 1. Ett scenario vi flaggat för redan då vi läste de första raderna av behörighetsförordningen. Som är definitionen av varför vi har fackföreningar. Ni har fått genom er lärarlegitimation, ni har fått ert “tydliga steg mot högre lön”, agendan borde vara öppen för att nu verkligen greppa tag denna punkt, såvida det inte varit någon quid pro quo förhandling i den tysta diplomatin.

 2. Ska vi sitta och vänta på att bli övertaliga? Ska vi lära upp andra personalkategorier i ett jobb som kräver /hela tiden krävt högskoleutbildning? Ska vi jobba under dessa svartfotspremisser(snabbkursen i t.ex.bild) i ett slavliknande kontrakt?Ska vi tacka och ta emot ytterligare fler barn i våra barngrupper? Mitt svar är NEJ. Om vi alla slutar NU kommer det att bli ett vacuum efter oss. Vad tycks??? Mvh Ingrid L

 3. Jaha…..här ser vi ytterligare ett exempel på att kommunerna inte är rätt huvudman för skolan och framförallt inte fritids.
  Det måste till ett förstatligande av skolan o. skolbarnomsorgen så vi kan se någorlunda samma riktlinjer och likvärdighet……
  Är säker på att vi i statlig regi fortfarande blir oumbärliga på lågstadiet på heltid………även utan “tilläggsutbildningar”.

 4. Gustav Fröding:
  TAKT
  Lakejerna gåvo mig skrapa och skänkte mig stolt sitt förakt,
  emedan jag ej kunde skapa,
  mig om till en svansande apa,
  dresserad av dem som har makt,
  till konsten att bocka med takt.
  Ty sälja sin frihet för slantar och gula galoners prakt,
  och tacka sig mjuka som vantar,
  för guldet som rockarna kantar,
  och oket på nackarna lagt,
  det kallar lakejer för takt.
  Stämmer än tycker jag.

 5. Fritispedagogernas riksförening……”alla med intresse att utveckla…..på sina egna villkor”…..
  Vadå på egna villkor?….”.en för alla ,alla för en” bör vara måttot….att skapa resurser till alla fritids som förutsättning för att överhuvud taget kunna utvecklas tycker jag…..Jag menar t.ex att om man utvecklar på egna villkor så kan det vara en utveckling av ett fritids med 20 barn/personal att barnen tilldelas hörselkopor…:)

 6. Exakt Jan. Varför jag tjatar om solidaritet istället för privata alternativ. Förväntar mig att du går med och påverkar. Du är engagerad. Inga stadgar eller syften är antagna ännu. Gör sin röst hörd där du verkligen kan påverka.

 7. Frågan är bara hur många som vill engagera sig i ett dylikt förbund. Intresseklubben verkat bestå av ett fåtal tyvärr.

 8. mm… jag väntar på stadgarna och målsättningen med spänning. När det gäller föreningar så har storleken betydelse……. alltså för vilket tryck man kan sätta bakom orden.

 9. Så du Väljer att själv vara passiv och hoppas?
  Tycker både Du och Jan har ett alldeles för stort engagemang för att det ska stå oanvänt.
  Antal kan ha betydelse. Men revolutioner har startat in mindre sammanhang än detta.
  Vill du inte se möjligheterna?

 10. Jag är” lösningarnas moder” i de flesta sammanhang och jag vill!!! att det ska bli bra men det verkar sååååå hopplöst. Jag beundrar entusiasm framtidstro och kämpaglöd. Som du säger det kan verkligen vara avgörande. MVH Ingrid

 11. OK Hadar nu är jag med! När jag läste kommentarerna såg jag en oenighet i om vi ska driva frågor på ett generellt plan eller konkret. T.ex: ska vi skriva högst 20 barn i en barn grupp och högst 10barn/pedagog. Jag tycker att detta kan vänta tills vi har en självklar plats ( utan ovidkommande snabbutbildningar) som ansvariga pedagoger på fritids. Generella frågor är som du mycket riktigt påpekade svårare att såga. Hoppas nu att ALLA som vill se förändring på fritids går med. Min mening är att andra än pedagoger kan ha ett stödjande medlemskap.

 12. Ursäkta om jag är trög, men jag förstår verkligen inte detta. Försökte på annan plats här fråga ifall ni menar att fritidspedagoger – utan utbildning för detta – ska ansvara för undervisning i skolämnen och fick inget klart svar. Det jag läser ut ur mejlet från Hudiksvall är att fritidspedagoger som använts för undervisning (mot även den gamla skollagens regler) nu inte ska få göra det. Menar ni att det är fel? Jag kan inte se någon koppling mellan behörighetsförordningens dumheter om att fritidspedagoger inte ska få ansvara i fritidshemmet och att de inte ska få undervisa i ämnen. Det är väl i alla fall helt olika saker?

 13. ENligt skollagen är all verksamhet undervisning, Skolans är kursplanestyrd. Inte fritidshemmets som är läroplansstyrd (kap 1+2).
  Vi ska och får inte ansvara för den kursplanestyrda delen utan leg i det ämnet,

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*