Socialdemokraterna: Fritids behöver mer utbildad personal

Den 6/9 mailade fritidspedagogik.se samtliga riksdagspartier via deras hemsidor. Två partier har svarat på frågorna. Idag kom ett svar från Socialdemokraterna, dock inte på de direkta frågorna. 

Vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen inom skolbarnomsorgen. Skolbarnomsorgen är populär, vilket är glädjande. Men grupperna i fritidshemmen har ökat kraftigt, och personaltätheten minskat betydligt.
Gruppstorleken skiljer sig också markant beroende på var i landet man bor. Skolbarnomsorgen stödjer barn generellt och ger vettig fritidssysselsättning. Partistyrelsen anser att skolbarnomsorgen behöver få ett ökat utrymme i arbetet för barns och ungdomars välmående och för en meningsfull fritid. Partistyrelsen anser också att fritidshemmen ska bli en
tydlig del av skoldagen och vill stärka deras roll för att stödja elevernas kunskapsutveckling samt sociala utveckling. På så vis kan fritidshemmen vara en viktig del i det kompensatoriska uppdraget. Fritidshemmen behöver mer utbildad pedagogisk personal och mindre grupper. Personalen inom
fritidshemmen behöver få en betydligt bättre arbetssituation för att fritidshemmen ska kunna leva upp till sin potential. Partistyrelsen anser det också angeläget att föreningslivet samverkar nära med skolbarnomsorgen så att barnen kan få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter. Det kan röra
sig om till exempel fotboll, dans och scouterna. På det sättet får de barn som idag inte har möjlighet att ägna sig åt dessa aktiviteter en chans att göra det. Detta kan också vara ett sätt att minska trycket på föräldrarnas tid och ekonomi.

När beslut om legitimation för lärare och förskollärare fattades i riksdagen var vi socialdemokrater tydliga med att vi såg det som ett viktigt första steg. Fler steg bör tas och man bör se till fler grupper, däribland fritidspedagogerna.”

6 Kommentarer

 1. Men det där var nog det mest lovande man hört på länge för att komma från politiker.!…nu återstår att se om man visar handlingskraft i frågan om/när man tar över beslutsmakten från den inkompetenta Alliansen 2014……
  Det kanske finns hopp om framtiden trots allt!?

 2. Ursäkta men vad är det som legitimation är ett viktigt första steg till?
  Snacka går ju och det troliga är att alliansen vinner ännu en omgång med den småborgerliga politik som sossarna numera står för. Vad är skillnaden? De är inte ett alternativ de är bara en mjukare variant.
  Skolbarnomsorgen är populär???? Jasså! Snarare en nödvändighet för hårt slitande föräldrar.

 3. Eller hur?! Att babbla i opposition går ju men allt började inte med alliansen.
  När jag går igång så här vet jag varför jag inte platsar i några styrelser eller partier jag kan inte låtsas att jag inte har avvikande mening.

 4. I lokalblaskan idag citeras

  C Petronius, död år 66 e.Kr.

  “Vi anstrände oss hårt men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras.
  Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation med omorganisation och att det är en underbar metod att skapa illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.”
  Hoppsan!!!!

 5. Fick syn på din kommentar Ingrid lite sent omsider….Hur hittade du detta? Fantastiskt bra!…..helt skrämmande överförbart rakt av på dagens situation och sista årens behandling av skola-fritidshem från de styrande…..och jag personligen ser det som en liten känga till dom som i våra egna led säger att vi “gamlingar” lever i det förgångna med våra goda beprövade idèer….att dom inte är implementerbara i dagens situation för att vända skutan på rätt kurs igen. Önskar alla en trevlig sommar!!!

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*