No Picture

Om barn, fritids och kreativitet

28 januari, 2013 Hadar Nordin 1

Fritidshemmet som arena erbjuder i många fall utrymme för kreativitet. Inte alltid. Men ofta. Men vad menar vi med kreativitet och hur kan vi jobba aktivt och utmanade med den?

No Picture

Fritidspedagogens verksamhetsfält (Join the revolution)

26 januari, 2013 Hadar Nordin 6

Jag tror att vi måste definiera vad som är fritidspedagogens verksamhetsfält. Vad som är ramen för vad vi ska fylla med vår utbildning och kompetens. Varför tror jag att det är viktigt? Jo, för även här finns, enligt mitt synsätt, tveksamma uppfattningar och tolkningar av uppdraget. 

No Picture

Ämnesrådet i fritidspedagogik

18 januari, 2013 Redaktion .se 0

I början på december skickade fritidspedagogik.se ett antal frågor till ämnesrådet i fritidspedagogik. Vår tanke var att råden personligen skulle svara på dessa frågor men rådet har valt att svara kollektivt. Vi vill ge bild av vad ämnesrådet är, vad de gör samt vad de tycker. Svaren nedan har vi fått via Eva Dahlin,

No Picture

Pedagogisk integritet

17 januari, 2013 Hadar Nordin 6

Det finns en balans mellan att vidmakthålla och ha pedagogisk integritet. Fritidspedagogiken liksom förskolan utsätts för yttre påverkan – eller “erbjudande” – om skolifiering med en glorifierad “status” hägrandes. Är det en hägring som leder oss bort eller är det en oas att dricka ur?

No Picture

Hur 4000 fritidspedagoger blev 13500

17 januari, 2013 Hadar Nordin 0

Eva-Lis Siréns uttalande tidigare i veckan om att Lärarförbundet har 13.500 medlemmar som är fritidspedagoger väckte många frågor. På sin egen hemsida redovisar man 4000 lärare i fritidshem. Forskning.se skrev för något år sedan att “Det råder brist på fritidspedagoger i Sverige. Bara 6000 av de ungefär 17000 som jobbar på fritidshemmen har högskoleutbildning med inriktning på fritidspedagogik