Sirén om utomfackligt engagemang: vi är störst!

Jag sådde för längde sedan ett frö. En tanke om en intresseförening för fritidspedagoger. Med syfte att samla de krafter som Lärarförbundet inte gör. Idag är den föreningen verklighet, men kanske med andra eller fler syften än de jag först tänkte. Föreningen hade inte blivit till utan många timmars arbete av Farzin Panahi, Peter Wallin och inte minst den nyvalde föreningens ordförande Micke Andersson. Jag är innerligt glad och tacksam för att ni gjort verklighet av denna tanke.

Föreningens syfte är inte direkt konkurrerande med lärarförbundets. Föreningen kan nog ses som ett komplement till det lärarförbundet inte gör. Men föreningen är vad jag förstår fokuserad på verksamhetens utveckling och förutsättningar. Givetvis finns också i syftesbeskrivningen ett fokus på själva pedagogiken. Att sprida den och att värna om den. Att värna behöver inte vara att vidmakthålla, men att utveckla i önskvärd riktning utifrån fritidshemspedagogiska aspekter – inte startegiska fackliga aspekter. Snart lanseras föreningens hemsida, där kan du själv läsa konkret om föreninges syfte, stadgar osv.
Idag skriver Lärarnas Nyheter om föreningen. Lärarförbundets ordförande uttalar sig närmast oförskämt om initiativet. Hon uppmuntrar det inte i alla fall. Eva-Lis Sirén framhåller att det är storleken och sammanhållningen i ett förbund som är avgörande om man ska kunna påverka och säger:Att det finns ett engagemang för fritidshemmen och för lärare i fritidshem är viktigt och glädjande. Men man ska komma ihåg att den här föreningen samlar ett hundratal personer. Medan Lärarförbundet har 13 500 medlemmar som är lärare i fritidshem och där väldigt många också är starkt engagerade i fritidshemmens frågor.

Sirén sa så här 2011: ”Fritidspedagogerna måste inse att det gäller att i vardagen visa för politiker och föräldrar vilken nytta de gör. Alla fritidspedagoger måste dra sitt strå till stacken i det arbetet för det finns ingen annan som drar några lansar åt dem.”
Källa

Varför hyllar hon inte detta initiativ!?

Lärarförbundet hävdar ständigt och jämt sina dragna lansar för fritidspedagogen men i verklighet ser vi inte mycket av dem. Ändå bröstar Sirén upp sig och säger att störst är bäst och enighet viktigast. Enighet. Vi är inte eniga. De 13.500 utbildade fritidshemsakademiker Sirén hävdar att man organiserar är INTE eniga. Det bevisar de senaste årens debatter i sociala medier där Sirén, ombud och ämnesråd ständigt duckar för några av ”gräsrotsupprorets” frågor och förslag. Lärarförbundet kväver olikt tänkade och tyckande i sin linda.

Visst Sirén – du är störst. Men det får du ingen respekt för. Min respekt går till alla de fritidspedagoger som tror och kämpar. Respekt till alla som följer sitt hjärta. Respekt till alla er som engagerar er trots massiv tystnad och ibland motstånd från det fackliga etablissemanget.

Ja, Sirén – det är politikerna som inte vill. I ett nästa led, ur mitt perspektiv, finns det saker som Lärarförbundet inte vill. Vi har olika skor men våra är ytterligare lite trängre.
Heja Mikael Andersson och styrelsen i Fritidspedagogernas Riksförening! Ni inger hopp – ni gör skillnad.

Ät inte Siréns retorik om att ni inte kan påverka! Vi har gjort det förr och vi kommer att göra det igen! Antal är bara antal. Genuint intresse och engagemang är vad jag tror på.

Ps. Ämnesrådet i fritidspedagogik. INGEN av er att har svarat på mail från fritidspedagogik.se. Är ni de engagerade fritidspedagoger i förbundet Sirén pratar om? DS.

PS2. Enligt LFs hemsida är 4000 av medlemmarna lärare i fritidshem. Inte 13.500. DS

9 Kommentarer

 1. Tack Hadar! Du sätter ord på de känslor Siréns uttalande väcker. Kan säga att hos mig väcker de ilska. Sirén är både arrogant och oförskämd. Du formulerar på ett nyanserat, klokt och balanserat sätt den frustration många av oss fritidspedagoger känner över den bristande insikten och den okunskap som Lärarförbundets ordförande (och en del övriga av förbundets ledande företrädare) visar om fritidshemmets särart och egenvärde. Vi är långt fler än ett hundratal som har stort behov av en intresseförening. För fritidshemmets överlevnad och för kampen om yrkets självständighet. Heja alla fritidspedagogiska kämpar! Både ni som likt Hadar är verbalt skickliga, ni som agerar hårt i alla tänkbara sammanhang och ni som kämpar mer i det tysta men med glöd för fritidshemmet, fritidshemspedagogiken, fritidspedagogen och för barnen!

 2. Hej! Jag vill inte se Lärarförbundet eller Sirén som fritidspedagogernas fiender.
  Det som oroar mig är de i mitt tycke fullständigt inkompetenta politiker som sakta men säkert monterat ner en hjälpligt fungerande skola till ett skal, med hjälp av sk “reformer”. Utanverket liknar kanske fortfarande en skola men sanningen är att det inte finns varken personal eller pengar till att nå upp till de orimliga målen som satts upp. Nu finns det inga mer pengar att föra över från kringverksamheter som t.ex. fritids. Personal som tidigare täckt upp för att skyla hur allt stått till slutar eller mår skit.
  Vi är vid vägs ände. Hur ska människor lockas att satsa på läraryrket/ fritids/ förskola när arbetssituationen ser ut som den gör och lönen är som ett hån?
  OK det var ju sorgligt att det inte blev större uppslutning i vår förening men det är väl inte Sirèns fel?
  Jag tror att det lönar sig bättre att “angripa” rötan där den sitter (politiken) än att gnabbas om vem som är mest rättrogen. Sådana diskussioner är kontraproduktiva. Det lär i alla fall inte locka fler medlemmar.

 3. Ingrid Lycknert : “OK det var ju sorgligt att det inte blev större uppslutning i vår förening men det är väl inte Sirèns fel?”

  Jag är mer än nöjd med antalet som deltog i vårt första möte. Det är ju först nu Fritidspedagogernas riksförening startas…..

  vad jag tolkar är det ingen som beskyller Sirén för hur många vi var på vårt uppstartsmöte utan på hennes sätt att uttrycka sig “mot” oss

  “Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger att hon inte ser Fritidspedagogernas riksförening som ett hot mot Lärarförbundet.

  – Att det finns ett engagemang för fritidshemmen och för lärare i fritidshem är viktigt och glädjande. Men man ska komma ihåg att den här föreningen samlar ett hundratal personer. Medan Lärarförbundet har 13 500 medlemmar som är lärare i fritidshem och där väldigt många också är starkt engagerade i fritidshemmens frågor”

  För min del känner man inget krafttag från Lärarförbundets sida att stötta oss fritidspedagoger….Därför tar vi tag i det själva. Vi har fått nog…..hur få eller många vi blir får tiden utvisa…..men vi har en brinnande kraft och vi HÖRS och SYNS….det är mer än vad man kan säga om mitt fackförbund =(

 4. Men föreningens mening är väl positiv. Det är bättre att blicka framåt åt det vi ska ta itu med än att reta sig på varje ord som yttras om oss. Vi låter det glida av oss och fokuserar på det som är viktigt. Bara så får vi medlemmar.
  Våra behov och vårt engagemang och kunnighet och det som görs av oss är det som ska synas utåt tycker jag.
  Hadar är riktigt bra på att från alla sidor belysa problem. Diskussioner om lösningarna är det som är nyttigt och intressant. Vi måste inte utgöra något hot mot någon person eller annan som försöker göra bra, bara mot det system som nu härskar i skolan. Jag gillar inte heller det som tillåtits hända men nu är det framåt som gäller, eller?

 5. Ingrid, Jag vill nog påstå att jag framhåller en del progressiva lösningar på våra problem. Jag håller med framåt! Inte bakåt som jag tycker att du och Jan Stensson ibland tenderar att titta. Framåt kamrater – framåt!

  Denna förening är att göra liv av den diskussion som pågått i över 2 år. Att gå från ord till handling. Jag kan inte ta credit för att förening nu finns. Det arbetet har andra gjort. Men jag har ihärdigt framhållit idén, vilken många har slagit ned på många gånger.

  När vi pratar politik räknar jag in Lärarförbundet i allra högsta grad. Inte som beslutande med som opinionsbildande. Lärarförbundet måste kliva ut ur garderoben och deklarera vad man faktisk vill med sina 13.500 lärare i fritidshem.

 6. Hej Hadar! Det blir säkert lättare om ett tag när de frågor vi vill driva särskilt hårt kommer att bli tydliga. Profilen blir synlig. Det är säkert svårt för dem som inte är med i föreningen än att bilda sig en uppfattning om vad vi verkligen vill. ( Kanske även för oss själva).
  Då detta kristalliseras ut och blir mer synligt kommer säkert många fler att välja att gå med.
  Att jag och Jan kan jämföra med förr beror på att vi är så gamla, i alla fall jag. Det betyder inte att vi inte har fantasi att skåda in i framtiden. Det är som bekant onödigt att uppfinna hjulet igen och igen. Tyvärr har jag en otroligt negativ bild av framtiden för oss som jag verkligen vill ska vara fel. Jag hoppas att den här föreningen blir en kraft att räkna med.

 7. Bra talat Ingrid! Precis som du säger är det ett misstag att försöka uppfinna hjulet på nytt…..vi behöver bara modifiera detsamma…..och anpassa gamla sanningar till “en större volym” ……och vi “gamla bakåtsträvare” som vi fått stämpeln som avfärdas som passe` trots att vi kommer med flera “nytänkande ” ideer……varför var det t.ex ingen av er som läste,lyssnade ,på iden om att göra som i trångbodda Asien där man bygger på höjden som ett exempel till kritiken som framfördes att fritidshemsbarnen är 400000 nu idag jämfört med ca 60000 när jag började min fritidspedagogbana…..och varför blev det så många fritidshemsbarn när 6-åringarna kunde stannat kvar och fått “mogna till sig” på dagis…..nej, med facit i hand har många politiska misstag begåtts vägen fram till dagens “kaos”……

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*