Lärarkris?

Uppropet för ett Fritidslyft har samlat mer än 450 underskrifter på en vecka. Det tackar vi för. Från fackligt håll tar man mer eller mindre avstånd från två punkter. Den om fritidspedagogens devalvering och den om att fritidshemmet är den enda verksamheten i lärarkris. Angående fritidspedagogens devalvering stämmer det att utbildningsdepartementen har föreslagit en förändring i behörighetsförordningen. Men den politiska devalveringen har fler ansikten. Och! Än är inga beslut tagna. 

Vad gäller “lärarkris” är begreppet lånat ur lärarförbundets ordförråd. Lärarförbundet hävdade för en tid sen att förskolan var “först ut i lärarkris”. Låt oss titta på statistiken. (Skolverket 2011)

Andelen anställda med adekvat pedagogisk examen för sitt arbete. Dvs inriktning mot ålder/ämne/form. 

Lågstadielärare 95%
Mellanstadielärare 94,3%
1-7 lärare (alla ämnen) 90,6-93,1%
4-9 lärare (alla ämnen) 75,5-82.6%
Lägst andelen utbildade lärare finns bland hem-och konsumentkunskapslärarna 78,5%

Förskollärare 48,8% med förskollärarutbildning. 

I förskolan finns förutom förskollärare ca 5% som har fritidspedagog- eller lärarutbildning. Utöver dessa finns 38,9% barnskötare. Bara det är ca 91% med hyfsad koppling till arbetet. Förskolärare är att föredra i förskola men barnskötare (med gymnasial utbildning) är ett ok komplement när inga förskollärare finns att tillgå. 
Nästan hälften förskollärare i förskolan. Visst, det kan betecknas som kris. Men det ska också vägas in – vilka som fyller bristen på adekvat utbildade. 

Nedan jämförelse mellan förskolan (“först ut i lärarkris”) och fritidshemmet. 

Andelen med adekvat utbildning mot förskola/fritidshem. 

Förskolan 48,8%
Fritidshemmet 27,6

Andelen med “övrig” utbildning. (dvs ingen utbildning eller utbildning utan koppling till pedagogik) 

Förskolan 5,4%
Fritidshemmet 26,2%

Fritidslyftet kom till för stärka kvalitén i svenska fritidshem. Vill Lärarförbundets representanter ta avstånd och fortsätta hävda att förskolan är först ut i lärarkris är det beklagligt. Fritidspedagoger har lojalt sponsrat fackliga kampanjer med sina medlemsavgifter som högst perifert gynnat deras yrkesroll. Dags att betala tillbaka lärarförbundet?

10 Kommentarer

 1. Hej Hadar!
  Ibland verkar det som att du vill missförstå. Jag skrev att jag reagerade på två punkter. Håller med om att siffrorna är bedrövliga när det gäller fritidshemmen ( men att vi inte var ensamma om “lärarkris”). Kan släppa det och gå vidare. När det gäller punkt fyra så håller jag med om ni menar att vi inte ska behöva gå omvägen via skolämnen för att få legitimation. Det ska räcka med fritidspedagogiken. Är det så jag ska tolka det?

 2. Nej vi är inte ensamma om “lärarkris”. Men vi är ensamma om att vara utan Lärarförbundets offentliga stöd. Oavsett om det gäller vår “lärarkris”, arbetsmiljö eller existens över huvud taget. DET kan INGEN som hänger med i mediakarusellen förneka. Så “Kan vi släppa det och gå vidare”? Ja. Vi kan fortsätta kämpa för vår sak själva. Men då tänker iaf inte jag betala minst 2 500 om året i medlemsavgifter.

 3. Majl ett till Jan Gladh. Svaret på båda mejlen kommer längst ner.
  Hej Jan! Jag heter Ingrid Lycknert och har en fritidspedagogexamen från början av nittio-talet och den är tillsammans med kompletterande utbildning i psykosociala handikapp 30hp värd 180hp.
  Jag har nu utbildat mig till Ateljerista totalt 60hp, de sista 15hp får jag efter denna vårtermin.
  Är det en utbildning som skulle kunna ge legitimation? Annars tycker jag att den borde det eftersom den är otroligt komplett och matnyttig på många plan. Jag inbillar mig att den lätt “slår” 30hp i t.ex. bild.
  Jag måste säga att det är ofattbart att vi inte automatiskt blir legitimerade och att om vi tvingas läsa in ämnen borde de vara valda av oss som ska jobba i verksamheterna. Jag som har jobbat på lab och blodcentral i 17 år innan jag började min “barnbana”hade kanske hellre valt kemi, matematik, fysik eller biologi. Att förutsätta att vi fritidspedagoger bara duger som halvbra lärare i( mitt tycke svartfötter) i ämnen som är “praktiska” är en gammaldags och förlegad människosyn. Hela skolan håller förresten på att kantra åt detta håll. Medmänsklighet, solidaritet, demokrati och kunskap för livet för ditt eget liv som du vill leva det får stå tillbaka. Mätt ,vägd och funnen för lätt. Vem tar sig en sådan rätt? MVH Ingrid Lycknert

  Mejl två:
  Hej Jan!
  Jag skickade ett mail till dig i slutet av förra veckan om du tror att jag kan bli legitimerad fritidspedagog med tanke på att jag nu har 45 av blivande 60hp,( när jag är färdig med Ateljerista D), förutom min fritidspedagogexamen som enligt antagningsnämnden när jag sökte utbildningen är värd 150+30=180 hp i dagens poängsystem? Sammanlagt blir det efter denna vårtermin allts å 240hp direkt användbara i arbetet. MVH Ingrid Lycknert
  Jan Glads svar på båda mejlen:
  Hej Ingrid
  Legitimerad fritidspedagog kan man ännu inte bli ännu. Man måste ha en lärarexamen med inriktning mot fritidshem för att bli legitimerad och även detta verkar nu inte helt klart eftersom Skolverket har tolkat regelsystemet på ett f ör gruppen ogynnsamt sätt. Detta håller vi på och reder i just nu. Om man har en utbildning till fritidspedagog kan man komplettera sin utbildning med ett eller två praktiskt- estetiska ämnen om 15 plus 15 högskolepoläng i två ämnen eller 30 hp i ett ämne. Om atelierista är ett godkänt ämne vet jag inte men jag föreslår att du ringer till Skolverket och pratar om detta.
  Hälsningar Jan Gladh
  Tack för svaret och jag måste föra det vidare eftersom det är allvarligt innehåll som alla behöver känna till.

 4. Glömde mitt eget sista svar här kommer det:
  Tack för ditt svar. Jag hoppas att alla ni i toppen av Lärarförbundet hjälper oss nu. Vi behöver massivt envist och outtröttligt stöd. Våra frågor måste komma högst på agendan. Det som drabbar oss drabbar med direkt verkan barnen. Vilket indirekt kommer att få stora avtryck i framtiden. Barn är inte små kunskapsboxar som vi ska fylla för att de ska bli något. De är redan!!!!Synen på vad man ska lära har totalt snedvridits. Det syns inte på en människa att den är bra i matte. Däremot om den utstrålar kreativitet glädje och kärlek. Det är våra “ämnen”. Det är det vi ska bli legitimerade i. Tack igen för att du tog tid på att svara. MVH Ingrid Lycknert

 5. Halloj!
  Nu börjar jag att bli väldigt konfunderad över högskolornas presentationer till skolverket angående sina kurser.
  Ateljerista A, B,C (30 hp vardera) är det mest praktsikt/estetiska lärande man kan hålla på med som pedagog. Det kräver en enorm material kännedom i skapandet och kunskap om elevernas estetiska inlärningsprocesser.
  Större delen av Stockholms stads förskolor står för Reggio Emilia pedagogiken och dess mening att “människan har hundra språk”.
  Varför får inte fritidspedagoger då lärarleg med ateljerista utbildning? Ska vi vackert bara göra den kurs som ges genom lärarlyftet? Och vad händer om skolan där fritidspedagogen arbetar nekar till lärarlyftet? Här finns tydligen ingen plan B. Skäms på er ni som sitter och bestämmer! Kom och se på verkligheten och ta reda på fakta om högskolornas utbildningar. Grrrr!
  Ingrid (en jäkligt bra fritidspedagog och ateljerista utan lärarleg)

 6. Hej igen på er ……VAD TRÖTT JAG BLIR!……..hela tiden skall vi fritidspedagoger “stå på barrikaderna” och försvara vår pedagogiks värde för det “hela barnet”…. styrande politiker(främst Major J.Björklund) fick en “snilleblixt”: “Visst! Vad smart….Vi inför lärarleg i likhet med andra yrkesgrupper som har högre status i samhället,då stillar vi ropen på rejält höjda löner för ökad status…..om vi sedan efter hand kommer på de regler som skall styra över vilka lärare,pedagoger och lärargrupper som skall vara berättigade till lärarleg så har vi hela tiden under resans gång “ryggen fri” för saker vi nu inte tänker på…..Jaaaa vilken bra ide` instämmer alla “ryggdunkare”…..helt plötsligt reserverar sig en modig deltagare i mötet och säger– Skulle vi inte bara kunna ge nyutexade lärarleg så slipper vi undan en massa byråkratiska kostnader och vi kan istället använda dom pengarna till att locka in “det bästa av nytt blod” in i en yrkeskarriär som lärare,pedagog…en kort tystnad uppstår på mötet….sedan säger “Majoren”: Givakt,manöver! Här är det jag som för taktpinnen men du har en poäng i det du säger…..det får ingå som räddningsplanka i vår “reträttplan”…….”

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*