Fritidshemmens dag – something new, something borrowed and something old

Temat för fritidshemmens dag bestäms av ämnesrådet i fritidspedagogik. Förra året efterlyste jag Eva-Lis Sirén på barrikaden. Dit tog sig aldrig Sirén. Men en debattartikel blev det. Den ville dock främst framhålla den kursplan som man med tveksamt stöd från yrkesutövarna knåpat ihop.

I år deklarerar ämnesrådet att temat är “Samskapande”. Ett begrepp som för den illvillige lätt kan förkastas som flummigt. Vi vill ju så gärna synliggöra och tydliggöra varför fritidshem är viktiga och vad vi arbetar med (nej, menar inte kursplan). Vi behöver inte mer tveksamma begrepp. Googlar samskapande. Hittar denna text på samskapa.se: SAMSKAPA innefattar arbetssätt och arbetsformer som stödjer och främjar SAMrbete, SAMverkan och SAMtal i gemenSKAPer för att ta tillvara allas bidrag, kompetenser och förmågor. 

Vackert. Att man på allvar börjar fundera på samverkansbiten med skolan. Den många men allra mest jag både normativt ifrågasatt men också velat definiera och kanske reglera. Frågan är dock om samverkan med skolan är det vi ska lyfta på fritidshemmets egen dag? Just den biten är idag inte vårt bästa skyltfönster.

På Lärarförbundets hemsida citeras Eva-Lis Sirén – som om hon faktiskt talade direkt till sammanhanget. Exklusivt för fritidshemmens dag.

Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig.

Detta citat är vid det här laget så sönderslitet att man borde skämmas att publicera det igen. Man kanske till och med borde referera till källan? En krönika på fritidspedagogik.se från 2011. Samma citat användes förra året i samband med fritidshemmens dag.

Är det engagerat?

Samskapande. Kanske inte fel. Men ack så olika vi kommer att tolka det! Lägger det fokus på vad vi mest behöver eller det vi mest vill framhålla just nu? Nej.

Blir det ballonger i år igen eller ska man från förbundshåll visa att man vill allvar? Blir det ballonger vid stadshusen eller något smart att överlämna till partiledarna (som fakturan för lärares lön som de aldrig fått).

Kommer Sirén att besöka ett fritidshem för att fira dagen och kommer en artikel med annat fokus än kursplansretoriken? Varför inte mana till solidariskt deltagande i Fritidslyftet?

Nu äger förvisso inte Lärarförbundet dagen. Det är upp till var och en av oss att göra dagen till det allra bästa. Men det vore fint att hitta ett tema att samlas kring. Samskapande kommer nog inte trots sitt namn samla något för dagen. Varför inte låta Sveriges fritidspedagoger lämna förslag och sedan rösta?

Kära kollegor. Ovan till trots. Gör det till en dag att minnas!
Fritidspedagogik.se kommer i vanlig ordning att skriva en artikel och försöka få ut. Förra året skrev vi denna tillsammans med Rosanna Dinamarca och Barnverket.

1 Kommentar

  1. Ja,nu måste vi se till att denna dag kraftigt markera den nedmontering av fritidshemmen som skett och att vi måste få resurser i många olika former för att kunna göra fritids till något annat än” förvaring”…..

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*