Den fritidstid nu kommer

Skolavslutning är egentligen en början på något annat. För några börjar sommarledigheten redan men många har ett par veckor kvar på fritids. Loven är en av höjdpunkterna för fritidshemmets verksamhet. Det är härligt att se barn som får fördela sin egen tid utanför “dansa-pausa”-pedagogisk schematik. Det blir alldeles uppenbart hur mycket de kan, vet och lär i sin egen regi. Krydda detta med några roliga utflykter på sommarfritids. I en till vardags stundom aktivitets-stressad fritidsverksamhet ser jag många vinster med att låta barnen äga sin fritid i den utsträckning de vill och behöver. Det skapar autonomi och företagsamhet i sitt eget lärande. 

Som fritidspedagog finns stora möjligheter till saker som annars kanske inte finns utrymme för. Ta några få barn på ett studiebesök för att ge näring åt ett starkt intresse. Eller kanske låta dem vara med och bidra i vardagens sysslor; laga lunchen, fixa mellanmål eller följa med och handla. Det finns tid för samtal, möten och Monopol 3 gånger i rad. Det finns utrymme för långa projekt. 

När vi pratar kvalité i fritidshem måste dessa aspekter av fritidspedagogik vägas in. Barns delaktighet och möjlighet att påverka; både den egna tiden och verksamheten. Kvalité är möjligheten till odelad tid. Få bli klar. Kunna byta aktivitet för att man har lust inte för att schemat kräver. Fritids på loven innebär ofta mindre grupper, större frihet och mer kvalitativa möten. Där ska målbilden ligga även för fritidshemmens vardag. 

Stora grupper kräver större styrning och ger barnet mindre frihet och möjlighet till inflytande. 
Lärare och pedagoger ogillar detaljstyrning av sitt uppdrag. Barn är inte annorlunda. Men ju större gruppen är desto mer måste vi styra den. När barnen inte längre kan välja fritt inom fritidshemmets ramar vet vi att gruppen är för stor eller lokalen för trång. Än så länge verkar lov vara den enda medicinen på de problem många har i sina verksamheter. 

Den fritidstid nu kommer. Med lust, lärande och frihet stor. Skolavslutning är början på något annat.
Och när barnen kommer tillbaka efter sommaren kommer de att få höra vad de vuxit och utvecklats. Sen skyller någon det på solen. 
Barn växer av frihet och lärande i egen regi. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*