No Picture

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara. Del 1

31 augusti, 2013 Hadar Nordin 2

Fritidshemmen, oavsett vad de kallats historiskt, har mer eller mindre sedan slutet av 1800-talet funnits som en form av komplement till skola och hem. Där har alltid förekommit omsorg, fostran och lärande. Kunskap genom arbete, lek och via en aktiv företagsamhet i sitt eget lärande. Från 1800-talets slut finns tre tydliga perspektiv som legat som grund för verksamheten. 1800-talets arbetstanke övergick på 40-talet till en idé om vila och rekreation. De senaste 50 åren har fokus legat på att vara en pedagogisk verksamhet. 1964 kom den första utbildningen av fritidspedagoger, då som gymnasieutbildning. 1977 förlades utbildningen till högskolan.
Att fritidshem och skola samverkar är inget nytt fenomen. Det finns egentligen inget konstigt alls med tanken om en pedagogisk, omsorgsfull helhet. Redan arbetsstugorna på 1800-talet var ofta belägna intill skolorna och samarbetade ofta med dem.

No Picture

Varför fritids?

19 augusti, 2013 Hadar Nordin 1

Varför fritids är en fråga som kan ställas ur många olika perspektiv?
Varför ska vi ha fritidshem ur ert samhälleligt perspektiv? Ur ett Föräldraperspektiv? Ur barnets? Ur ett utbildnings eller utvecklingsperspektiv? 

Anna Hierta-Retzius startade i slutet på 1800-talet de första barnstugorna. Verksamheten var inriktad på att hjälpa och

No Picture

#Fritidslyft: Informellt lärande, fritids och kursplan

19 augusti, 2013 Redaktion .se 0

Fritidshemmen karakteriseras av informellt lärande. En kursplan för fritids som Lärarförbundet har kommit med skulle innebära slutet för det informella lärandet på fritidshemmen. En kursplan innebär att man skiftar från ett informellt lärande till ett formellt lärande. Ett sådant skifte kommer att innebära ett skifte från fritidshemmens nuvarande roll som är att stimulera barnets utveckling och lärande till en mer undervisningsliknande situation. Det här får i sin tur stora konsekvenser för relationen mellan barn och vuxna. Det innebär att maktförhållandet de emellan förändras i riktning mot att den vuxne är den som besitter kunskapen som ska förmedlas till barnen. En del kanske kommer tycka att det som kommer nu låter konstigt för att komma från en lärare men jag utbildade mig till lärare för att arbeta med frågor rörande löner, arbetsvillkor eller för att utveckla mina egna förutsättningar. Det som fick mig att utbilda mig till lärare var att jag ville bidra till att stärka förutsättningarna för barns lärande.

No Picture

Man vill ju inte “fucka upp” skolan…eller?

18 augusti, 2013 Hadar Nordin 0

Låt oss “fucka upp” den svenska skolan. 

Jag hade en intressant dialog med Oscar Semb på twitter i helgen. Om det fundament som bär vårt skolsystem på sina slitna axlar. Om varför reproduktionen känns starkt inom den skola som ständigt fylls med nyexaminerade lärare och pedagoger. Varför många idéer blir “ingen idé”.