#Fritidslyft: Informellt lärande, fritids och kursplan

Fritidshemmen karakteriseras av informellt lärande. En kursplan för fritids som Lärarförbundet har kommit med skulle innebära slutet för det informella lärandet på fritidshemmen. En kursplan innebär att man skiftar från ett informellt lärande till ett formellt lärande. Ett sådant skifte kommer att innebära ett skifte från fritidshemmens nuvarande roll som är att stimulera barnets utveckling och lärande till en mer undervisningsliknande situation. Det här får i sin tur stora konsekvenser för relationen mellan barn och vuxna. Det innebär att maktförhållandet de emellan förändras i riktning mot att den vuxne är den som besitter kunskapen som ska förmedlas till barnen. En del kanske kommer tycka att det som kommer nu låter konstigt för att komma från en lärare men jag utbildade mig till lärare för att arbeta med frågor rörande löner, arbetsvillkor eller för att utveckla mina egna förutsättningar. Det som fick mig att utbilda mig till lärare var att jag ville bidra till att stärka förutsättningarna för barns lärande.

Det som fick mig att utbilda mig till lärare var också att jag ville vara med och bidra till att utveckla barn och unga till demokratiska och kreativa samhällsmedborgare som kan ta plats i ett samhälle som är i snabb förändring och som kännetecknas av stor osäkerhet om vad som kommer hända framöver här. För att barn och unga ska kunna ta del i det samhälle vi har i det 21:a århundradet är det informella lärandet helt centralt. Fritidsverksamheten är således i dess nuvarande form den del av skolverksamheten som har störst förutsättningar för att klara att kunna möta framtiden. Att förstöra detta med en kursplan vore ett stort misstag. Det är inte fritidsverksamheten som borde anpassa sig till skolans strukturer. Det är skolan som borde anpassa sig till fritidsverksamhetens strukturer. Jag tänker inte lämna fritidshemmen i sticket genom att se på när barnkullarna blir allt större och när fritids fokus på det informella lärandet förstörs av en kursplan från Lärarförbundet. Jag tänker inte släppa fokus på frågorna som berör fritids förrän vi har garanterat oss om ett fritids i absoluta världsklass med fokus på barn och ungas lärande och utveckling, på värdegrunden och på informellt lärande. Att stödja varje enskild individ i deras informella lärande, att stödja varje enskild individs intressen och personliga utveckling är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Jag har skrivit under för ett fritidslyft. Har du skrivit under för ett fritidslyft?

via http://frekar12.wordpress.com/

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*