Idag klippte vi sönder läroplanen på fritids pappa!

Fritidshemmet styrs av läroplanen, men vi pratar sällan om det med barnen. Under skoldagen får de ofta bekanta sig med målen i de olika ämnena. De ska ju känna till vad undervisningen syftar till. Idag, en regning eftermiddag, bestämde jag mig för att plocka in läroplanen på allvar i fritidshemmets verksamhet. Faktiskt, praktiskt och konkret. Jag skrev ut valda (och för fritidshemmet) relevanta delar av läroplanen.

skolans värdegrund och uppdrag
allsidighet och likvärdighet
rättigheter och skyldigheter
normer och värden
elevernas ansvar och inflytande
samt några delar från olika kursplaner

Dessa texter placerades lite spontant mitt i rummet och jag började klippa ut ord. Att väcka nyfikenhet är det bästa sättet att låta barnen erövra saker själva. En instruktion står ibland i vägen för kreativiteten. Jag berättade att det var läroplanen som orden kom ifrån och flera barn ville genast hjälpa till att klippa. Mitt syfte med var att ta in läroplanen i barnens medvetande på fritids. Utan att formellt skapa en uppgift. Barnen började dock snabbt bygga meningar av orden samt diskutera ordens betydelse.

– Vad betyder “intergritet”?
– Vad menas med “främja”?
– Kan man säga att “använding av utveckling ger lärande”?
– Vad är en “kunskapskälla”?

Barnen började erövra orden i läroplanen. De sökte dess betydelse och ville sätta betydelsen i ett sammahang som hade värde eller mening. Jag vill påstå att vi tillsammans implementerade läroplanen i och hos barnen. Att de för första gången blev ägare och bärare av densamma.
Lärande, kreativitet, samtal, ömsesidig dialog och en stark lust att berätta om vad de erövrat och skapat.

Titta pappa, det här är vår läroplan. Vi har klippt sönder den, Vet du vad den här meningen betyder? Visst är det sant? I Kunskap kan vi få bilder av framtiden!

1 Kommentar

 1. Precis så Hadar menade jag när vi pratades vid! Vi måste vara seriösa för oss själva och barnen. Vi kan stärka vårt yrke genom att hänvisa till styrdokument. Du förtydligade dessa dokument och gav dem betydelse genom kreativ aktivitet med barnen. Men det behövs göras ofta inför barn föräldrar och kollegor.
  Vilken aktivitet ska vi göra?
  Varför ska vi göra den dvs vad tränar vi när vi gör den?
  Hur gör vi den?
  På vilket sätt kan vi visa barnen att vi uppnått syftet med aktiviteten?

  Eleverna blir genom frågeställningarna medvetna om att de gör framsteg. De stärks och ses som kompetenta individer. De vill vara delaktiga på samma sätt som under skoltid i sin utveckling.

  Dokumentation i bild och hantverk tillsammans med styrdokumenten bör finnad synligt å varje fritidshem. Då stärks barnens självkänsla och fritidspedagogens status. Föräldrar och övrig skolpetsonal kan följa barnens framsteg konkret genom sådan dokumentering.

Lämna ett svar till Ingrid Avbryt svar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*