Välkomna till Nu Lyfter Vi Fritids

Nu Lyfter Vi Fritids.

Syftet med Nu Lyfter Vi Fritids är att vara en resurs för varje fritidspedagog och varje fritidshem i deras utveckling. Vi vill bidra till att med gemensam kraft och genom kollegialt utvecklingsarbete  lyfta kvalitén i våra fritidshem. Oavsett om man arbetar för att skapa en bra grund eller om man kommit långt i sitt utvecklingsarbete hoppas vi kunna ge utvecklande input. Därför pågår just nu en dialog med flera potentiella medaktörer som har har stor kunskap om yrkesroll och verksamhet.

Nu Lyfter Vi Fritids är ett initiativ av fritidspedagogik.se i samarbete med Fritidspedagogernas Riksförening. Inom kort kommer även fler medaktörer att presenteras.

Vi bygger sidan kring tre fokusområden;

Utvecklingsmaterial i form av text, videoklipp och ljud. Tanken är att ge input i någon form som sedan kan användas för att utveckla pedagogik eller verksamhet lokalt.

Goda exempel; vi vill lyfta goda exempel på arbetssätt som ni utvecklat lokalt. Det kan vara en enskild fritidspedagog eller ett fritidshem som gör något man vill dela med sig av.

Vi vill också försöka bidra till att åstadkomma möten och mötesplatser. På twitter finns redan #fpchatt kanske kan vi skapa fler digitala mötesplatser tillsammans? Även edcamps är något vi hoppa kunna bidra till i framtiden.

Framförallt är detta ett gemensamt projekt. Summan av projektet är vad vi skapar tillsammans.

Hadar Nordin
Projektledare