Socialdemokraterna: Satsningen (M) skriver om finns inte i budget

I samband med att Socialdemokraterna svarade på vårt öppna brev fick vi även denna kommentar angående Nya Moderaternas svar på samma frågor.
Sara Heelge Vikmång, Politisk sekreterare Utbildningsutskottet, skriver:

Jag vill passa på och uppmärksamma er på att Moderaterna i sitt svar påstår att de satsar en miljard på mindre barngrupper och specialpedagoger, trots att det inte finns någon sådan satsning i statsbudgeten.

Jag har kontaktat Moderaterna och den 5/12 pratade jag i telefon med Filip Solsjö, utbildningspolitisk handläggare på Moderaternas gruppkansli. Filip Solsjö meddelar att satsningen finns i deras idéprogram som de presenterade i våras som en reformambition. Stämman fattade beslut om att satsa på fler speciallärare, pengar som också kan användas till att minska barngrupperna. I statsbudgen finns ingenting om detta. Vilket Filip också bekräftar.

Jag tycker att deras skrivning är vilseledande när de som det största partiet i alliansregeringen skriver att de satsar en miljard, när det sedan inte återfinns i deras budget.

1 Kommentar

  1. När det gäller riksdagspartiernas förslag till statsbudget, så det lätt att se vad oppositionen föreslår. Det framgår varje år i riksdagsbetänkande som heter UbU1, ex. 2013/14:UbU1, går att hitta på webbplatsen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Utgiftsomrade-16-Utbildning-oc_H101UbU1/ I slutet finns en tabell som exakt visar krontal på olika satsningar – och neddragningar. Detta är vad oppositionen vill göra, hur de vill fördela pengarna, om de får regeringsmakt i morgon.

    För regeringssidan finns det framförhandlade gemensamma förslag även det i UbU1, det är detta förslag som oppositionen förhåller sig till, men det finns inga motsvarande dokument av samma tydlighet för regeringspartierna var för sig.

    Om Moderaterna – eller något annat regeringsparti – lägger ett miljardförslag så kan det vara fullt rimligt, det kan mycket väl vara det som detta parti hade som ingångsvärde i alliansförhandlingen som del av en större moderat helhet.

    Det man ska vara observant på är hur förslaget ska finansieras. Det är snarare det som har betydelse för hur seriöst ett förslag är.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*