No Picture

Vilka är fritidshemmets kvalitetsmått?

18 februari, 2014 Hadar Nordin 1

Sedan fritidshemmen samordnades med skolan har brukarundersökning dominerat bilden av vad som är ett kvalitativt fritidshem. Oavsett om man frågar barn eller föräldrar så är brukarundersökning ett svagt mått på kvalitet. Den enda positiva aspekten är att den är lätt att mäta och jämföra. Precis som Bengt Thorngren sa: Att barn trivs på fritids är inte detsamma som kvalitet. Statistik är inte alltid ett bra sätt att mäta och enkäter är ofta stelbenta. En proce

No Picture

SKL, kvalitet och fritidshemmen

16 februari, 2014 Hadar Nordin 0

Robert Hammarstrand (S) avslutade fredagens hearing med orden “hoppas detta kan bli ett nationellt startskott för att uppvärdera och synliggöra fritidshemmen”. Dagen på SKL var fylld av goda exempel, lokala initiativ till att utveckla fritidshemmen samt verksamhets- och forskarperspektiv.