No Picture

Att komplettera eller inte komplettera

22 april, 2014 Farzin Panahi 2

Den som kan sin historia om fritidshemmet vet att alla dess tidiga skepnader uppstått i specifika sammanhang för att uppnå ett större samhälleligt syfte. Grundarna av arbetsstugorna ville exempelvis adressera det växande problemet i städerna med barn som fick sin uppfostran från gatan i och med att deras föräldrar förvärvsarbetade i fabrikerna. Lösningen låg enligt dem i att erbjuda barnen hjälp-till-självhjälp genom att lära dem ett yrke samt utbilda barnen i kostlära, hygien, ordning och hushållning med pengar.
Efterträdaren till arbetsstugorna var eftermiddagshemmen. Verksamheten som bedrevs där skiljde sig inte markant från arbetsstugorna. En skillnad var att dock att det ansågs att eftermiddagshemmen skulle bryta mot arbetsstugans stora fokus på hjälp-till-självhjälp genom arbete. Barnens praktiska arbete fördömdes och likställdes med förvärvsarbete som syftade till att finansiera barnstugornas driftkostnader. Det ansågs att skolan skulle vara den enda institution som skulle ha rätten till att utdela arbete till barnen. Deras fritid skulle inte innehålla annat än rekreation och läxläsning och eftermiddagshemmen sku

No Picture

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

18 april, 2014 Hadar Nordin 0

Det har precis varit påsklov och fritidshemmens verksamhet blomstrar på många håll. Samtidigt pågår en debatt huruvida verksamhetens uppdrag bör förtydligas mer eller inte. Få fritidspedagoger uttrycker dock en osäkerhet kring uppdraget på lov eller vanliga fritidshemseftermiddagar. Ändå ligger den där känslan av otydlighet och stör som en sten i skon hos många. Men är det verkligen fritidshemmets pedagogiska uppdrag som behovet förtydligas?

No Picture

Statistik och välfärd

2 april, 2014 Hadar Nordin 0

Hösten 2013 gick 425 900 elever i fritidshem, en ökning med närmare 15 000 elever på ett år och 84 000 elever på tio år. Samtidigt som eleverna i fritidshem blir allt fler så hänger inte resten av verksamheten med. Därför fortsätter den genomsnittliga elevgruppen att bli allt större och elevernas tillgång till personal minskar. (Skolverket)