Fritidshemmets Big15

Makthavare – Fritids
Dagens Samhälle rankade igår skolans 50 tyngsta makthavare. Men vilka är fritidshemmets tyngsta makthavare? Redaktionen på fritidspedagogik.se har funderat och diskuterat. Lite på skoj men också på allvar publicerar vi fritidshemmets tyngsta makthavare.
1. Jan Björklund
Jan Björklund har suttit vid det skolpolitiska rodret under längre tid än någon av sina företrädare. September 2007 blev Björklund utbildningsminister och mycket talar för att resan slutar går mot sitt slut. Vad Björklund gjort och inte gjort för fritidshemmen vet nog de flesta. Efter 7 år på högsta position kan vi konstatera att Björklund kan refomera och genomdriva förändring. Några ambitioner för fritidshemmen har han dock aldrig haft.
2. Eva-Lis Sirén
Eva-Lis Sirén har varit förbundsordförande för Lärarförbundet sedan 2001. 2011 valdes hon även till vice ordförande i TCO. Lärarförbundet har 234.000 medlemmar varav ca 4000 är fritidspedagoger. Sirén rankas av Dagens Samhälle som den 6:e tyngsta makthavaren i skolan. För fritidshemmen rankar vi henne högre. Med kraften av 234.000 medlemmar har hon debatterat skolan till en av valets viktigaste frågor. Sirén har fått kritik för att osynliggöra fritidshemmet i sin retorik men har på senare tid lyft fritidshemmet mer än tidigare.
3. Anna Ekström
Generaldirektör för Skolverket som under många år påpekat att utvecklingen i fritidshemmen går åt fel håll. Skolverket har vid sidan om årlig statisik publicerat en del betydande och tunga rapporter rörande fritidshemmen.
4. Ibrahim Baylan
Som socialdemokraternas givna utbildningsminster vid ett regeringsskifte har Baylan en tung uppgift i att visa på en ny fritidshemspolitik. Frågan är dock om han har den kunskap som krävs? “Läxhjälp” ligger lite för lent på Baylans tunga…
5. Gustav Fridolin
Fridolin har under många år lyft fritidshemmens betydelse, inte bara dess nedåtgående utveckling. Fridolin känns närmare fältet än sina kollegor. Om fritidspedagogerna fick välja utbildningsminister gissar vi att Fridolin skulle kamma hem positionen.
6. Tomas Tobé
Tobé är ordförande i utbildningsutskottet och moderaternas starkaste skolpolitker. Tobé både syns och hörs, inte minst i sociala medier som twitter. Makt – ja. Ambitioner för fritidshemmen – nja…
7. Malin Rohlin, forskare
Rohlin disputerade 2001 vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktion av dagens fritidshem i samordning med skolan”. Rohlin har tyngd i debatten och syns ofta i offentliga sammahang. När myndigheter vill ha input från en forskare ringer man Malin Rohlin.
8. Bertil Östberg
Statssekreterare Östberg har ofta få kliva fram där Björklund låtit bli. Framförallt rörande fritidshemmen. Vi har både sett Östberg besöka fritidshem och ta emot fritidspedagoger på departementet. Senast i veckan gjorde han dock ett uttalande som upprörde många genom att påstå att fritids inte betytt något för en 15-årings skolgång.
9. Per-Arne Andersson SKL
Andersson är chef för lärande och arbetsmarknad på SKL. Han företräder alla kommunala huvudmän och bloggar relativt ofta om fritidshem. Under våren höll man en hearing om kvalitet i fritidshem på SKL.
10. Cecilia Larsson, Lärarförbundet
Cecilia Larsson har vart med länge och kämpat för fritidspedagogernas sak. Hon har varit med och skrivit pedagogiska program och även förslaget till kursplan för fritids. Hon sitter i förbundsstyrelsen i Lärarförbundet och ämnesrådet i fritidspedagogik. När Lärarförbundet talar om fritidshem är det ofta Larsson som skickas fram.
11. Bengt Thorngren, Skolverket
Bengt Thorngren arbetar med de nya allmänna råden för fritids och har tagit fram en plan för fritidshemmen i stockholm. Thorgrens ord väger tungt.
12. Annica Grimlund , Lärarnas Tidning
Grimlund är chefredaktör på lärarnas tidning. En viktig position för den största facktidningen inom skolvärlden.
13. Maria Stockhaus, SKL
Maria Stockhaus är ordförande i utbildningsberedningen på SKL. Hon har en hög position men har en tendens att förväxla förskola och fritidshem rent begreppsmässigt.
14. Rossana Dinamarca
Dinamarca har länge påvisat riskerna med de växande barngrupperna på fritidshemmen. Har som tradition att hälsa på fritidshem på fritidshemmens dag, något få politker brukar göra. Skrivit många debattartiklar om fritids.
15. Line Isaksson, Lärarförbundet
Line Isaksson har många höga positioner inom förbundet bland annat ordförande och förhandlare lokalt samt ombud i kongressen. Redan förra kongressen föreslogs Isaksson till förbundsstyrelsen men blev inte invald. I år ersätter hon med all sannolikhet Cecilia Larsson som ledamot i förbundsstyrelsen och behåller därmed platsen i ämnesrådet som förbundsstyrelsens representant.
Bubblare:

Jonas Arnell, ombudsman Lärarförbundet
Arnell är utredare på lärarförbundet och sekreterare i ämnesrådet. Arnell har tidigare varit politisk sekreterare vid kristdemokraternas riksdagskansli. Har politiska kontakter.
Evy Dahlin, Lärarförbundet
Dahlin tillhör liksom Cecilia Larsson det äldre gardet. Dahlin har ofta synts i fackpressen och är ordförande i ämnesrådet. Fritidspedagog men arbetar som skolområdeschef.
Birgit Andersson, forskare
Andersson har med sin senaste avhandling synts allt mer i det offentliga rummet. Avhandligen berör fritidspedagogens yrkesroll och kommer säkert prägla framtiden.

1 Kommentar

  1. Ni får inte underskatta er själva som bl.a. Genom denna sida lyfter fritidshemmet ur olika perspektiv med bravur till dem som ni nämner som makthavare och till oss andra.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*