No Picture

Matematiklyft för fritids?

26 september, 2014 Hadar Nordin 0

I en artikel i tidningen fritidspedagogik (Lärarförbundets tidning) skriver man ett reportage om ett “mattelyft för (nästan) alla”. Fritidspedagoger i Nässjö saknar ett matematiklyft för fritidshemmen. Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram material för ett matematiklyft, men i Nässjö saknar man specifikt material för fritidshemmen.

Jönköping och Nässjö är en fackligt metropol för fritidspedagogiska frågor och tidningen fritidspedagogik använder sig gärna av ämnesråden och deras arbetsplatser i sina artiklar. Här finns en rad profiler som engagerat sig fackligt under många år och mycket ljus har riktats mot området. Man har länge slagits på kommunal nivå för ett uppgraderade av fritidshem

No Picture

En stam. Hundra grenar.

11 september, 2014 Hadar Nordin 0

Vi var aldrig så enade som när det yttre hotet var som störst. När politiska reformer hotade vår existens och ilskan ven mot fackförbund och politik. Då kände vi oss enade som yrkeskår och Facebook blev en viktig arena. Idag föreligger inte samma yttre hot och diskussionen har så smått glidit över till fritidspedagogiska frågor. Där blir vi splittrade. Jag förespråkar själv en mer “akademisk” ingång i diskursen medan en snabb analys av debatten visar på en mer praktikerrelaterad diskurs. “Tips på tema?”, “vilken färg ska man använda på asfalt”, “tips på leklådor?” Osv.

No Picture

Förlåt…

11 september, 2014 Andreas Nyberg 0

Det finns en sak som beklämmer mig i min roll som skribent på denna sida.
Ett misstag jag gjort som hänger över mig som ett mörkt moln. Som Alfons monster under sängen.
Ord jag skrev som jag förstås borde förstått hur de kunnat såra. Ord som var tänkta att belysa men som istället kom att lägga skugga.

No Picture

En akademisk ballong i en praktikers hand

7 september, 2014 Hadar Nordin 4

Fritidspedagogens yrkesroll idag är ett möte mellan en akademisk högskoleutbildning och en stark praktikertradition.

Hur ser mötet mellan akademi och praktisk tradition ut?
Hur konstitueras fritidspedagogens yrkesroll i verksamhet?

Jan Björklund sa en gång: “Alla behöver inte vara akademiker”.
Varför ska yrket fritidspedagog vara en akademisk utbildning (även bortom skolans ämneskunskaper)? Har professionen svar på den frågan själva? Hur motiverar vi annars en tyngre akademisk ingång i diskursen, om vi själva inte kan?