Vad är fritidspedagogik?

Fritidspedagogik eller fritidshemspedagogik? Vad är det egentligen?
Vi har kollektivt som yrkeskår alldeles för länge hävdat att uppdraget är otydligt, att vi har svårt att beskriva lärandet som sker i fritidshemmet och när pedagogiken ska beskrivas berättar vi vad vi gör. Även när det kommer till fritidspedagogens yrkeskompetens beskriver vi gärna den med något annat än vår utbildning.

Att våga definiera är att avgränsa.
Att avgränsa är att förtydliga.
Att förtydliga är att synliggöra kärnan.

Vår yrkesvärld är fylld av floskler. Vi beskriver vår kompetens som “flexibel” och att vi ser “hela barnet hela dagen”. Vi vill beskriva samverkan med skolan som “lärande hela dagen” utan att kunna precisera fritidshemmets lärande nämnvärt. Och när frågan kommer till vad fritidspedagogik är vill vi gärna använda ordet “att”. “Att låta barnens intressen styra”. Vi beskriver pedagogiken med syften, innehåll – eller ur pedagogiken transformerade processer.

Ordet pedagogik betyder ungefär “läran om utbildning” eller ur ett vetenskapsperspektiv “vetenskapen om fostran och utbildning”.

Fritidspedagogik betyder således “läran om den fria tidens utbildning” och fritidshemspedagogik “läran om utbildning i fritidshem” eller “vetenskapen om fostran och utbildning i fritidshem”.

Om vi ska avgränsa vad som är fritidshemmets kunskaps- och vetenskapsområde måste vi först och främst prata om fritidshemspedagogik då fritidspedagogiken är av mer generell karaktär. Läran eller vetenskapen om utbildning och lärande i fritidshem. Vad är det? Vad är kunskapsområdet som fritidspedagogerna relaterar sin praktik till?

I korthet tänker jag mig att ekvationen för fritidshemspedagogik
ser ut som följer: Kunskapsområdet+verksamhetsfältet=pedagogik.

Kunskapsområdet finns dels inom fritidspedagogers utbildning. Teorier och forskning om barns utveckling, lärande, livsvillkor och sociala liv. Verksamhetsområdet utgår från fritidshemmet som centrum där skolan oftast finns i nära relation.

Med visst stöd av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet vill jag definiera fritidshemspedagogik som följer: “Fritidshemspedagogik är ett kunskaps- och praktikerområde inom barns utveckling och lärande i relation till fritidshemmets verksamhetsfält”.

Det finns ingen anledning att vi ska vara kollektivt osäkra.
Jag tycker generellt att fritidspedagoger är duktiga på redovisa för vad de gör. Och därför är praktikertraditionen stark. Men vi måste blir trygga med den pedagogik som bär upp vår yrkesroll som i sin tur har kunskap att implementera läroplanens mål och intentioner.

Ta gärna med denna fritidspedagogiska ryggmärg och diskutera med kollegor.

Vad är fritidshemspedagogik?
Vad är fritidspedagogens unika kompetens?
Är uppdraget otydligt (eller är det vår förståelse för uppdraget)?
Hur påvisar vi lärande och utveckling i fritidshemmet?

5 Kommentarer

 1. Jag har nyligen upptäckt denna intressanta sida som vänder sig till oss som arbetar på fritids.
  Efter en tid av frånvaro i “skolans värld” då jag ägnade mig åt mitt andra yrke som hälsopedagog de senaste tre år, har jag åter igen börjat arbeta som fritidspedagog i en kommunal skola (sedan augusti). Av denna anledning har jag börjat leta efter svaren på just dessa frågor som Hadar ställer ovan. Under min första vecka på den nya arbetsplatsen frågade jag vad fritidshemmet var på just denna skola? hur man såg på fritidspedagogens roll och vad tänkte man kring fritidspedagogiken nu när nya Allmänna Råd har nått skolorna? Inga svar fanns… just då.
  Jag har förstått att det skiljer sig kraftigt från fritids till fritids, från skola till skola hur mycket fritids det finns och syns. En del är bergssäkra på sin yrkesroll medan på andra ställen lyser yrkesrollen fritidspedagog med sin frånvaro.
  Definitivt tar jag med mig frågorna till kommande möte och åter igen ställer dem nu när “man tänker framtid” och ska aktivt arbeta för hur fritids ska bli synligt…
  Tack för de värdefulla artiklarna som finns på denna sida.

 2. Jag har jobbat som utbildad fritidspedagog sedan 1989. Det här är den bästa definitione jag sett av mitt yrke! Mitt i prick. Mycket bra!

 3. Visst är det fantastiskt att vi som fritidspedagoger faktiskt inte har samma traditionella ok att bära som våra kollegor lärarna. De kan förlora sina legitimationer om de inte fullföljer det uppdrag de är anställda att göra. Vi kan å andra sidan lära eleverna allt det de behöver veta om livet utan att för den skull fylla i matriser eller sätta betyg på om de kan det eller ej. Problemet är bara att vi måste gemensamt på ett professionellt sätt tala om varför vi säger och gör det vi gör. För vi gör det bra men har ofta svårt att hänvisa till forskning eller beprövad erfarenhet för att tydliggöra att det inte är taget ur luften. Oavsett om vi kallar det fritidshemspedagogik eller fritidspedagogik måste vi inse att det är lärande på annan tid än undervisningstid vi sysslar med. Och det lärandet är ju det som oftast uppskattas mer av eleverna och är det viktigaste för såväl att ta till sig skolkunskaperna som att klara sig i livet. Kanske är det dags att hitta ett alldeles eget ord för det otroligt viktiga jobb vi gör idag.

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*