Påtaglig risk för brist på fritidspedagoger

UKÄ rapport 2015:5 s.35UKÄ rapport 2015:5 s.35

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringsuppdrag släppt en prognos för den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskott av utbildade från högskolan. En information för universitet, högskolor samt blivande studenter om hur den framtida arbetsmarknaden kan te sig för olika yrkesgrupper och hur utbildningar ska dimensioneras.

I denna framtidsanalys hamnar fritidspedagoger fortsatt i kategorin påtaglig risk för underskott. Endast bristen på yrkeslärare bedöms som värre.
Tillskottet av nyutexaminerade fritidspedagoger täcker endast ungefär hälften av behovet.

Positivt är att söktrycket är relativt högt och könsfördelningen påtagligt mer jämställd än andra lärarutbildningar mot yngre barn.
Prognosen fram till 2035 visar på 750 nybörjare per år till utbildningarna, med examensfrekvens avräknad ger det 480 examinerade/år.

Pensionsavgångarna förväntas bli stora eftersom två tredjedelar av arbetskraften idag är 45 år eller äldre. Så tillgången på utbildade fritidspedagoger beräknas minska med 20% under prognosperioden. Samtidigt ökar efterfrågan med 25% eftersom antalet barn inom grundskolan beräknas öka kraftigt.

Det bäddar för ett intressant läge när kraven på verksamheten ökar samtidigt som regeringen inte vill att det ska krävas några större åtgärder eller åtagande av huvudmännen.

About Micke Andersson 37 Articles
Fritidspedagog från och verksam i Helsingborg.

1 Kommentar

  1. Intressant….och den halvering av årliga behovet av nytillskott av fritidspedagoger som föreligger lär decimeras än mer över årens gång då
    många efter kort tid i yrket inser politikernas ovilja att i praktiken göra något
    för en positiv utveckling och det fortsätter att vara ett läge av “rädda sig den som kan” och en stor del omskolar sig säkert snabbt då de märker att risken
    för att gå in i den berömda väggen är stora…..

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*